Omstridd dom kan få vittgående konsekvenser för dagspressen. ”Gäller det även bilder på nätet av partiernas valaffischer?”

 År 2005 publicerade tidningen Lundagård en kritisk artikel mot Kreditkassan som i en annons lockade studenterna att låna pengar. Annonsen föreställde en naken man med texten: ”Den som inga pengar har får gå med rumpan bar”. Artikeln publicerades – som faksimil – både i papperstidningen och på nättidningen lundagard.se.
 Fotografen som tagit bilden stämde med hjälp av Bildombudsman Staffan Teste tidningen och krävde närmare 20 000 kr i skadestånd.
 Fotografen förlorade i tingsrätten. Men nu efter närmare fem år har fallet avgjorts i hovrätten över Skåne och Blekinge som finner att publiceringen i papperstidningen vara tillåten, men dömer Lundagård att betala 2 500 kr i skadestånd för olovlig publiceringen på nätet.
 Det är en intressant dom genom att den är den första efter ändringen av några paragrafer i Upphovsrättslagen den 1 juni 2005.
 De två paragrafer som är aktuella lyder så här:
 ”Citat

22 § Var och en får citera ur offentliggjorda verk i överensstämmelse med god sed och i den omfattning som motiveras av ändamålet.

Återgivning av konstverk och byggnader

23 § Offentliggjorda konstverk får återges
1. i anslutning till texten i en vetenskaplig framställning som inte framställts i förvärvssyfte,
2. i anslutning till texten i en kritisk framställning, dock inte i digital form och
3. i en tidning eller tidskrift i samband med en redogörelse för en dagshändelse, dock inte om verket har skapats för att återges i en sådan publikation.”
 Det är punkten 2 i par 23 som numera säger att man väl får utan lov av upphovsman publicera ”konstverk” i papperstidningen, men inte i digital form på nätet.
 Staffan Teste skriver i en debattartikel i Mediavärlden att ”Dagstidningar får se upp”  och tillägger ”Internetsajter kan i fortsättningen inte använda sig av gratisbilder vid kritisk granskning.”
 Lagen är inte teknikneutral och kan få långtgående konsekvenser, hävdar Thomas Frostberg, som i egenskap av tidigare styrelseordförande för Lundagård representerat tidningen vid rättegångarna.
– Det här leder bland annat till att tidningar inte kan publicera avbildningar av partiernas reklam på nätet utan att betala upphovsrättsersättning eller fråga om lov först. Det blir absurt och förödande för den granskande journalistiken, säger han.
 Tidningen som ägs av Lunds studentkår har ännu inte tagit ställning till om man överklagar till HD.
 Tidigare har både Sveriges Television och Journalistförbundet varit kritiska till lagändringen som gör skillnad på papper och internet.