Svea hovrätt har beviljat både konstnär Andersson och fotograf Lemberg prövningstillstånd i deras överklaganden av Solna tingsrättens dom i tvisten om Anderssons konstverk ”Svenska syndabockar” . Det betyder att striden i den principiellt viktiga frågan om huruvida konstnärer har rätt att avbilda fotografers bilder går vidare.