1. Hur märker jag mina egna bilder (som jag fotat) på min sajt med dold märkning? Jag säljer bilder och är rätt angelägen om att ingen ska stjäla dem.
  2. Hur letar jag rätt på egna, eventuellt stulna bilder på webben?

Svar från bildombudsmannen Staffan Teste: Idag finns inget riktigt allmänt system för märkning av bilder. Det finns olika företag som säljer “vattenstämpling” m.m. Inom IPTC – en global standardiseringsorganisation finns förslag till ett unikt ID-nummer för varje bild. Har den som stulit bilden lagt ut ditt namn så går det att söka på ditt namn på Google bildsök.

Annars finns det system där man kan ladda ned bilden digital i ett system som sedan går ut och söker efter bildens “tumavtryck”. Det är ett säkert system, men förmodligen för dyrbart för de flesta att använda. Bara större bildbyråer världen över använder sig av det systemet.? Fanns det unika id-numret inbäddat i bilden som EXIF-data eller IPTC-märkning vore det lätt att med sökmotorer söka just på bildens id. Att avlägsna upphovsrättslig information kring bilden är otillåtet i upphovsrättslagen och EU-direktiv.