Jag undrar hur man som fotograf gör för att ta copyright på sina bilder så man kan sälja dem på Internet mm?

Svar från bildombudsmannen Staffan Teste: I svensk och EU:s lagstiftning är upphovsrätten personlig. Du erhåller upphovsrätt på dina bilder så snart du tagit dem, någon registrering behövs inte. Svårigheten kan ibland vara att bevisa att det är dina bilder. I vissa professionella kameror finns koder som ger kameranummer m m. Viktigt kan vara att ibland skaffa sig intyg på att det är dina bilder. Detta gäller speciellt när man försöker hindra andra från att använda sina bilder och beivra bildstölder.

BLF:s notering. Se alltid till att metadatan i kameran är korrekt inställd med datum och fotografens namn. Det skyddar dig som fotograf och underlättar för andra att kontakta dig om de vill använda din bild.