Hur stort skadestånd har en fotograf rätt till som säljer sin bild med exklusiv ensamrätt till tidningen A, men tidningen B stjäl bilden genom att piratkopiera den på internet? Och publicerar den utan att ange fotografens namn. Den intressanta principfrågan har nu hamnat i hovrätten för Nedre Norrland.

 Detta har hänt. En frilansfotograf i Östersund fotograferar en av de just då högaktuella huvudpersonerna i TV4-såpan Bonde söker fru. Han lägger ut bilderna för försäljning till högstbjudande. Expressen nappar och köper bilderna för publicering med ensamrätt.
Tidningen Se & Hör, som först inte varit intresserad, blir plötsligt också tänd på temat men får beskedet att Expressen redan köpt bilderna med ensamrätt. Se & Hör ger sig inte, hittar en av bilderna som Expressen sökt på Bondens hemsida. Men får av Bonden beskedet att tidningen inte får kopiera den för publicering. Se & Hör piratkopierar då bilden och publicerar den i tidningen både på tidningens framsida och i samband med artikeln inuti.
När Expressen får veta att en konkurrent publicerat bilderna får Östersundsfotografen endast betalt 1 500 kr. Efter diskussioner fram och tillbaka betalar Se & Hör sammanlagt 13 193 kr, varav 4 155 kr för nyttjandet av bilden, 6 500 kr avseende den förlust fotografen gjorde när Expressen drog sig ur avtalet, 1 500 kr avseendeideell skada och 1 038 kr i mervärdesskatt.
Men fotografen anser att han inte fått skadestånd bland annat för att hans namn utelämnats. Med hjälp av jur kand Staffan Teste stämmer han Aller Media AB, som äger Se & Hör. För uteblivet namn och för lidandet i övrigt yrkar han ett sammanlagt skadestånd 7 655 kr:
Östersunds tingsrätt finner dock att fotografen redan fått skälig ersättning för ideellt lidande och utelämnat namn. Käromålet ogillas. Dessutom döms fotografen att betala Aller Medias för advokatkostnader med 9 519 kr. Av det utgör 8 353 kr advokatens resekostnader från Malmö till Östersund och 1 166 kr i arvode.
Förklaring: Då fallet drevs som såkallat småmål betalar parterna själva sina advokatkostnader. Dock riskerar man vid förlust att betala motpartens advokats resekostnader plus arvodet för en timmes konsultation.
Nu har alltså Östersundsfotografen överklagat med hjälp av Staffan Teste till hovrätten för Nedre Norrland genom att ansöka om sk prövningstillstånd.
Fortsättning följer.