Rune Borgström får BLF’ s stipendium ’I Bildens Tjänst’ 2017
FOTO: Björn Bergman

För tredje året delades Bildleverantörernas Förening, BLF, stipendium ’I BILDENS TJÄNST’ ut på BLF:s årsmöte. Årets stipendiat blev Rune Borgström som sedan många år driver Borgströms Bild och Video i Borlänge. Förutom diplom erhöll stipendiaten 15 000 kronor. BLF:s styrelse utsåg Rune Borgström till 2017-års stipendiat med följande motivering:

BLF:s stipendium ”I Bildens Tjänst” tilldelas 2017 en man som vigt hela sitt yrkesverksamma liv åt foto och film. Förutom att framgångsrikt drivit sitt företag (och fortfarande driver) har han engagerat sig i professionella fotografers och filmares helt naturliga rättigheter till sina verk och inte minst rätten till skälig ersättning för nedlagt arbete och publicerade verk. Otaliga är de timmar han suttit i avtalsförhandlingar med utgivarorganisationer under sina mer än 40 år i BLF:s styrelse varav 36 år! som ordförande. Skäliga avtal och vettiga leveransvillkor har tagits fram och underlättat för inte bara BLF medlemmar utan hela branschen. Rune Borgström verkar verkligen ”I BILDENS TJÄNST”.

Lars Modie, ordförande BLF