För fjärde gången delar BLF ut stipendiet I Bildens Tjänst. Tidigare stipendium har i tur och ordning tllldelats Ylwa Yngvesson, Per Lindström, och Rune Borgström. 2019 var första året då
BLF prisade ett företag istället för en enskild person. Stipendiet är på 20 000 kronor.

Styrelsens motivering lyder:

Bildredaktörsbyrån Sanna Bilder har sedan 1994 sett till att rätt bild används i böcker, tidningar och marknadsföring. Idag – med det gigantiska utbudet och flödet av bra, ljumma och dåliga bilder – är deras arbete viktigare än någonsin.

Sanna och Martina Mälarstedt verkar genom Sanna Bilder I Bildens Tjänst.

På bilden flankerar BLF:s ordförande respektive verksamhetsledare Paul Vestergren och Putte Salminen stipendiaterna Martina och Susanna Mälarstedt.

Styrelsen