Foto: Björn Bergman / photo2be.com

I år tilldelas Galleri Kontrast BLF_Fotografernas stipendium I Bildens Tjänst. Tidigare stipendium har i tur och ordning tilldelats Ylwa Yngvesson, Per Lindström, Rune Borgström och Sanna Bilder. Årets stipendium är på 40 000 kronor.

Styrelsens motivering lyder:

Galleri Kontrast har sedan 1995 arrangerat över 300 bildutställningar. I den tid vi lever i är bilden som informationsbärare viktigare än någonsin. Årets stipendiat är en garant för att kvalitativ bildjournalistik alltjämt visas upp och sprids. Galleri Kontrast verkar I Bildens Tjänst.

Styrelsen