riksarkivet 

 

 

   Här bevaras rötterna!

 

 Bildleverantörernas Förening föddes den 21 september 1950 vid ett konstituerande sammanträde i Publicistklubbens lokaler i Stockholm. Beslutet fattades av 27 personer. Det står att läsa i originalprotokollet, som är skrivet på ett fint papper och förvaras i de djupa källarvalven i Riksarkivet i Marieberg.

 Här  finns sammanlagt två hyllmeter av BLF: s rötter i form av årsmötes- och styrelseprotokoll fram till 1992, föreningens och ombudsmannens korrespondens, avtal, stadgar, upphovsrättsmål och prislistor. Allt packat i prydliga bruna kartonger.
 Inför själva födelssern, det konstituerade mötet, hade 110 inbjudningar skickats till presumtiva medlemmar. Tolv av de inbjudna svarade skriftligen och tyckte att idén var god. Till den nya föreningens första ordförande valdes direktören Harald Althin i Pressens Bild, vice ordförande blev Eric Lundqvist, sekreterare Bertil Lindskog, Text och Bild, kassör Nils Sallstedt, Sallstedts Bildbyrå, ledamot utan portfölj Henning Stenberg, Stenbergs Illustrationsbyrå i Malmö.
 I första paragrafen i föreningens stadgar kom det att heta: ”Bildleverantörernas Förening är en sammanslutning av bildleverantörer i hela landet i vars verksamhet ingår försäljning av svenska och utländska bilder för publicering.”
 Vid det första styrelsemötet 14 december meddelade kassören att föreningen hade 44 medlemmar. Man beslöt att inleda förhandlingar med Tidningsutgivarna (TU). Sveriges Fotografers förbund (SFF) hade bett att delta i dessa förhandlingar med en representant, men betonade att ett avtal skulle självfallet undertecknas av BLF.
Enligt det gemensamma förslaget till prislista skulle en av ”svensk fotograf tagen bild publicerad i dagspressen – om den ej översteg 2 sp –  arvoderas med 16 kr”, för varje spalt överstigande 2 utgick tillägg på 5 kr/spalt. Färgfotografi honorerades med 200 kr.
Vid årsmötet den 26 februari 1951 beslöts att ersättningen till sekreterare skulle vara 200 kr/år, kassören 150 kr/år och att föreningens förhandlare fick 15 kr för halvdagsförrättning och 25 kr för hel dag. Förhandlaren från landsorten fick 3:e klassbiljett betald + dagtraktamente på 25 kr.
 En av kartongerna innehåller ”Fotografier och tryck”. Där finns en bunt ”BLF-info”, som under de första åren tycktes på prydligt papper, senare i form av stenciler. Utöver föreningsnyheter finns handfasta artiklar som ”Fixa fixet rätt!”, en praktisk rådgivning hur man återvinner förbrukat fix – ”en strålande affär jämfört med att hälla det i slasken”. Där avslöjas även tidigt myndigheternas hemliga ”Beredskapsplan för flygkapning”.
 En pärm bär rubriken ”Fotografier”. Det rymmer dessvärre ett sammelsurium av diverse osorterade, i regel oidentifierade bilder. Nygifta kungaparet beundrande en hund. Engelska drottningen på statsbesök i Sverige. Porträtt av en leende Roland ”Klicken” Jansson. Pressläktaren vid riksdagens högtidliga öppnande 1980, ett vykort på Björn Borg…
 En bild som förtjänstfullt hade prytt denna sida föreställer BLF: s styrelse av årgång 1978. Där syns Rune Borgström, en ung Alf Lidman, Nils Wikner, Ulf Blumenberg m.fl. Tyvärr har någon rivit bilden i två halvor.
 Det är synd att Bildleverantörernas rötter, i övrigt klokt och proffsigt förvarade på 40 meters djup under Marieberg, saknar bra bilder. Det är hög tid att göra något åt det.
 Här hittar du inventarieförteckningen till BLF: s rötter!

 PS. 60-årsjubileet firas på årsmötet den 21 oktober och då har hedersordföranden Rune Borgström lovat hålla ett föredrag om föreningens tillkomst.