I början av sommaren meddelade Aller media AB att man avsåg avyttra sin bildbyrå All Over Press Sweden AB. Nu står det klart att IBL Bildbyrå från första oktober övertar verksamheten och samtliga anställda kommer att erbjudas fortsatt anställning. De bägge byråerna är idag ungefär lika stora och efter uppköpet blir IBL Bildbyrå nu en av Sveriges största med en beräknad omsättning på 22-25 miljoner kronor. Aller media med alla dess tidningstitlar är sedan tidigare en betydande kund för IBL Bildbyrå.

–         ­Vi har sedan många år ett mycket gott samarbete med Aller media säger Lars Modie, vd IBL Bildbyrå. Vi är övertygade om att detta förvärv ytterligare stärker våra goda relationer med Aller media för lång tid framöver. Övertagandet innebär att vi blir en ännu mer komplett fullservice bildbyrå som erbjuder både fotouppdrag, bildredaktörstjänster och bildarkiv.

–         Vi ser större möjligheter för All Over Press att integreras med IBL Bildbyrå och att verksamheten därmed kan drivas vidare. Det finns bättre skalfördelar i en större bildbyrå och IBL Bildbyrå är en mycket seriös aktör där den kompetens som finns inom All Over Press kan tas tillvara och utvecklas på bästa sätt, säger Bodil Ericsson Torp, vd Aller media.

IBL Bildbyrå är en av Sverige bredaste bildbyråer, med fler än 100 anslutna svenska fotografer och bildarkiv från Aftonbladet och GP plus 70-talet utländska bildbyråer. Arkiven sträcker sig från person och kungligheter, nöje, natur och geografi, världshändelser och vardagsliv, konst, naturvetenskap och till ett omfattande historiskt arkiv.

IBL Bildbyrå ägs och drivs av bröderna Lars och Nils Modie och har kontor i Ängelholm och Stockholm. Efter förvärvet av verksamheten i All Over Press AB kommer IBL att utöver ägarna ha 8 anställda.