IBL:s grundare Peter Modie avliden

Peter Modie grundade tillsammans med Jan Moen bildbyrån IBL i mitten på 1960talet. 1971 blev IBL agent för bl.a. den världsberömda bildbyrån Magnum och de kommande åren blev IBL en av de största och mest ansedda bildbyråerna i landet. I början av 1970-talet blev IBL medlem i BLF. När sönerna Lasse och Nils tog över IBL  2013 fortsatte Peter att hantera de genom åren inköpta bildarkiven (bl.a. Otto Ohms och Karl Sandels arkiv) i IBL Collections. Peter Modie avled stilla i sitt hem på långfredagen 84, år gammal.

Styrelsen