Vi är en intresseorganisation som har en hemsida och vi framställer ett nyhetsbrev 4xår. Till detta kan det bli utbildningsmaterial och information som tas fram. Hur ska vi lättast lära oss använda bilder för att inte hamna i tvister om upphovsrätt/copyright?

Visst måste fotografens namn ALLTID anges oavsett var man publicerar fotot? Vid tävlingar kan det inträffa att arrangören vill ha rättigheterna till bilderna som tävlas/sänds in med men fotografen ska väl ändå anges om bilden visas? Ska de som sänder in bilder i så fall bevisa att personer som förekommer har godkänt spridningen och i så fall hur? Jag har läst alla frågor på blf.se och på bildombudsmannen.se och finner inte svaren lätta. Vi vill ju bara göra rätt!

Svar från bildombudsmannen Staffan Teste: En ideell intresseorganisation kan använda sig av personbilder utan att behöva, som kommersiella företag, kontrollera med personerna på bilden utom i ett sammanhang, internet. För internet gäller personuppgiftslagen och bilder på personer får inte publiceras i kränkande eller sårande sammanhang. Det är där bättre att tillfråga personerna på bilden.

BLF:s notering. Fotografen ska alltid anges. GDPR har ersatt personuppgiftslagen och den ger personer ett utökat skydd. Se till att tillfråga de personer ni ska använda bilder på om det inte är större folksamlingar, då behövs inget medgivande. För ytterligare information kontakta Datainspektionen.