IMS Bildbyrå i Stockholm har hamnat i ekonomiska svårigheter och beviljats företagsrekonstruktion av Stockholms tingsrätt, meddelar vd Arnaldur Gauti Johnson i brev till de fotografer som inte fått betalt för sina tjänster. Ett borgenärssammanträde ska hållas i tingsrätten den 17 december.

Vid borgenärsmötet ska man försöka komma överens med alla borgenärer om nerskrivning (ackord) av skulderna. Under rekonstruktionen, räknat sedan 26 november då rekonstruktionen beviljades, får IMS Bildbyrå inte åta sig nya skulder utan alla nya inköp av tex bilder måste betalas omgående.
”Nu vill vi gå vidare och bygga en stabil grund för framtiden genom att rekonstruera bolagets verksamhet för att skapa en stark och stabil partner på marknaden,” skriver vd Arnaldur Gauti Johnson i sitt brev.