Mångårige BLF-medlemmen och pensionären Boo Jonsson, Nacka, har vunnit ett unikt mål i Mark och miljööverdomstolen i Svea Hovrätt, som är högsta instans i miljömål. Juridisk hjälp har han fått av  BLF: s juridiske rådgivare Staffan Teste.

Boo Jonsson drabbades av att en granne satt upp företagsverksamhet i ett villaområde som i länsstyrelsens översiktsplan är fastlagt skall vara villaområde.
Grannen fick tillfälliga tillstånd av Nacka kommun och Jonsson förlorade sina överklaganden både i länsstyrelsen och i Mark och Miljödomstolen i Nacka.  Men gick då vidare till högsta instans där han vann och Svea Hovrätt upphäver kommunens tillfälliga förlängda bygglov.
Juridisk hjälp att överklaga i högsta instans fick Jonsson av jur kand Staffan Teste.
– Det är en stor seger för fotograf Jonsson som efter 2,5 års juridisk strid nu står inför att grannen måste upphöra med verksamhet. Hovrättens beslut kan inte överklagas. Domen visar att man inte skall ge upp i första taget, säger Staffan.
Motparter i tvisten var ett hemvårdsbolag samt Miljö- och stadsbyggnadsnämnden i Nacka som beviljade bolaget ”Förlängning av tidsbegränsat bygglov för ändring som innebär att del av enbostadshus tas i anspråk för väsentligt annat ändamål än det som byggnaden senast använts för”.
Den prejudicerande domen i Mark- och miljööverdomstolen: P 7853-13