Sju landsting har infört fotoförbud på sina sjukhus. Fler överväger att göra det. Patienter och personal ska inte riskera att ”hamna på nätet”, heter det. Mest fanatisk i sammanhanget tycks landstingsdirektör Jonas Rastad i Västerbotten vara. Han har inte bara infört förbud mot att ta stillbilder, filma och spela in ljud i landstingets lokaler. Härom kvällen lyckades Rastad till och med att förbjuda filminspelning av den PK-debatt som hölls om själva fotoförbudet.

Men han fick genast mothugg. Bland annat av Norrans chefredaktör Anette Novak.
– Fotoförbudet strider mot grundlagen. Det är inte direktör Rastad som ska avgöra när en patient ska bli fotograferad eller inte. Det är upp till medbogarna själv att avgöra om man vill vara med i media eller inte, förklarade Anette Novak i debatten.
Landstingsdirektör Rastad:
– Fotoförbudet står fast. För alla, överallt. Men vi ska vara liberala när media begär tillstånd att ta bilder.
Tidningen Norran tänker avgöra själv när man behöver fotografera eller inte, deklarerade chefredaktör Anette Novak.
Hur landstingsdirektören Rastad och chefredaktören Novak växlar åsikter kan du se i den korta tv-intervjun här – som Västerbottensnytt tilläts göra efter debatten. Själva PK-debatten som hölls i landstingets lokaler fick inte filmas.
* De landsting som infört fotoförbud är: Kalmar, Kronoberg, Värmland, Västerbotten, Västra Götaland, Örebro och Östergötland. Överväger gör: Blekinge, Jönköping och Västmanland. Stockholm har ett generellt fotoförbud på Södersjukhuset.
Publicister är kritiska: fotoförbuden försvårar granskningen av vården! Särskilt spänt är det i Västerbotten. Bland annat har tre ansvariga utgivare i länet, PK: s ordförande i Västerbotten och SFF: vice ordförande skrivit ett öppet brev till landstingets ledning:
”Vi kommer aldrig att acceptera att professionella journalister och fotografer hindras i sin tjänsteutövning.
Fotoförbudet skadar i det stora perspektivet vårt öppna samhälle – i det lilla skapar det en arbetsmiljö präglad av rädsla och tystnad. Vi kräver att det dras tillbaka, med omedelbar verkan, så att vi återigen kan utföra det uppdrag vi fått av medborgarna: att granska landstingsverksamheten.”
De som undertecknat protestbrevet är: Petter Antti, ansvarig utgivare, redaktionschef  Nord, TV4, Bertholof Brännström, ordförande, Publicistklubben Västerbotten, Johan Everljung, ansvarig utgivare, Västerbottensnytt, SVT Johan Gunséus, vice ordförande, Svenska Fotografers förbund och Anette Novak, ansvarig utgivare, Norran

Fotoförbudet är överklagat till Förvaltningsrätten och anmält till JO. Striden går vidare. Men hav tröst. Hur det än går så är det svårt att förstå hur fotografering i praktiken ska förhindras. Med alla mobiltelefoner med inbyggd kamera. Smygfotografering kan dess bättre inte stoppas ens under den pågående processen mot Martin och Johan i diktaturens Etiopien.