611a5aade228eabbecd193bdda235cd8

FOTO: Ulrik Södergren
Johan Främst ny ordförande för BLF

Till ny ordförande i BLF har årsmötet valt Johan Främst, 43, Skövde.
Johan har varit föreningens kassör sedan 2003. Han har de senaste åren representerat föreningen i bland annat Cepic, de europeiska bildbyråernas centralorganisation. Johan driver egen fotofirma i Varnhem utanför Skövde och äger tillsammans med tre andra fotografer bildbyrån Kamerapress.

Fotograferat professionellt har Johan gjort sedan han gick i nionde klass. Redan under gymnasietiden extraknäckte han åt Skövde Nyheter och blev sedan deltidsanställd som fotograf på tidningen. Fotograf och bildredaktör på GP blev nästa anhalt. Sedan egen företagare.
Johan Främst:
– Det blir inte lätt att ta över efter Rune Borgström som arbetat som ordförande och styrelseledamot så länge. Hans insats är väl värd att komma med i Guinness rekordbok. Vad som väntar mig? Den digitala världen utvecklas ständigt. Den rörliga bilden blir allt vanligare. Priser är en annan fråga som är viktig för branschen. Medlemsantalet har ökat. Jag har som målsättning att försöka delegera arbetet i styrelsen så mycket som möjligt.

*Nya i styrelsen är Lars Modie, IBL, Ljungbyhed (ordinarie ledamot) och Pernilla Hultén, Limestone Film, Malmö (suppleant). Magnus Gotander föreslås utses till adjungerad ledamot.

Av: Mert Kubu