Ett nytt avtal för journalister, för ovanlighetens skull helt utan medling, slöts mellan Medieföretagen och Journalistförbundet dagen före påsk. Det ger 3,5 procent på två år.

Lägsta lönen för journalister med akademisk examen höjs till 21 448 kr. FOJO – utbildningen blir kvar, något som arbetsgivarna ville slopa.

Den känsliga bemanningsfrågan löstes genom en diplomatisk skrivning. Medieföretagen rekommenderar sina medlemmar att ”hantera bemanningsfrågan på ett ansvarsfullt sätt.” En gemensam arbetsgrupp tillsätts och ska fundera över hur det ska tolkas.

Intressant för BLF-medlemmar kan vara att en ny anställningsform inrättas. I kollektivavtalet finns nu inskrivet, utöver tillsvidare anställd och vikarie, ett tredje alternativ: anställning för särskilda behov.

Hela avtalet kan du läsa på Journalistförbundets hemsida.