Jag jobbar en del med grafisk design och har sedan skolan använt mig av fotografier för att tex kalkera konturer på personer i Illustrator. Anses detta vara att avbilda fotot? Det handlar ju bara om att använda formen av motivet på fotografiet.

Svar från bildombudsmannen Staffan Teste: Allt användande av bilden i ursprungligt skick är ett intrång i någons upphovsrätt även om det ibland är svårt att bevisa. Är det svårt att vända dig till upphovsmannen för att diskutera hur du får använda hans/hennes verk? Jämför med musik. Jag ”lånade” bara några toner. De första och de sista. Fotografi har samma skydd som musik.