Kan man ange copyright www.fotografen.se.? En webbadress är ju ingen fysisk eller juridisk person?

Svar från bildombudsmannen Staffan Teste: Nej, upphovsrätten uppstår alltid hos den enskilde personen. Däremot kan upphovsrätten överlåtas till någon annan t.ex. ett företag. Om fotografen.se är ett företag skulle det kunna gå, men det är inte säkert att det går att inregistrera fotografen.se som företag. Den ideella rätten kvarstannar alltid hos fotografen som bör anges med namn.