BLF-kansliet flyttar till nya lokaler; så fr o m 13 januari 2014 har vi NY ADRESS och NYTT TELEFONNUMMER.

BLF Bildhantering AB
Mäster Samuelsgatan 60, 8tr
111 21 Stockholm

Telnr: 08- 505 164 34
Faxnr: 08- 505 164 10 (ange BLF)

Kansliet har stängt under flytten, men vi öppnar igen, så fort allt är klart på det nya stället.

Önskar er alla en riktigt God Jul & Gott Nytt år!
(Kansliet har julstängt fr o m 23 december t o m 6 januari-14)
/Eija & BLFs styrelse