På 40 meters djup i berget under Humlegården förvaras Kungliga bibliotekets unika samling av över 1000 fotoalbum. De äldsta fotografiska bilderna är från början av 1850-talet och föreställer porträtt av den blivande överbibliotekarien G.E Klemming och är så kallade saltpappersfotografier.

Under ett par år har Emma Arenhill inventerat de över 140 000 bilderna och skrivit en bok om under rubriken ”Album – Kungliga bibliotekets porträttalbumsamling”. Boken och fotoalbumssamlingen presenteras vid ett seminarium på KB den 6 december kl 13-15 i hörsalen. Men Nordiska museets Fotosekretariat har fått tjuvtitta i boken och skriver i sin kvartalsbrev om innehållet.
 Samlingen består av fotoalbum som har donerats av huvudsakligen svenska familjer. 1800-talets fotoalbum domineras av ateljéporträtt tagna av professionella fotografer, 1900-talets album av amatörer. KB: s samlingar ger en enastående överblick av hur fotografiet som medium har utvecklats under åren. Samtidigt är det mumma för forskare: historiker, sociologer, etnologer m.fl.