Stockholms tingsrätt filar just nu på domen i det uppmärksammade målet mellan fotograf Richard Ryan och VisitSweden. Huvudförhandlingen har hållits och parterna har preciserat sina ståndpunkter. Ryan hävdar att VisitSweden utan tillstånd har vidareförmedlat 40 av hans Stockholmsbilder och kräver 1,8 miljoner kronor i skadestånd. VisitSweden medger skadestånd endast för två bilder med sammanlagt 4 000 kr.

Parterna riskerar betala dryga rättegångskostnader. Processen har pågått i två år. De sammanlagda rättegångskostnaderna för parterna överstiger en miljon kronor. Domen väntas de första dagarna i december. Rättegången är både vad gäller kraven och rättegångskostnader en av de största i Sverige när det gäller bildrättigheter.
Tvisten gäller de bilder Richard Ryan under en följd av år har tagit åt Stockholm Visitors Board för att marknadsföra Stockholm som turiststad. VisitSweden, som ägs av staten och näringslivet, och som marknadsför hela Sverige som turistland, har också förmedlat en del av dessa Ryans bilder. Konflikten gäller om VisitSweden haft rätt till det eller inte.
Richard Ryans ursprungliga skadeståndskrav var på 2,4 miljoner kronor och gällde 119 bilder. Under processens gång har antalet bilder preciserats till 40. För dessa kräver han skadestånd med 12 500 kr per bild/år.
VisitSweden medger skadestånd för felaktig publicering av två bilder med sammanlagt 4 000 kr. I andra hand om rätten finner att avtal inte finns för fyra bilder (som inte finns på två i målet åberopadeCD-skivor) ytterligare skadestånd med 23 800 kr. I tredje hand om rätten finner att tillstånd inte finns för de 40 bilderna skadestånd sammanlagt med 252 000 kr.
Alltså en maximal differens mellan parterna på ena sidan 1.8 miljoner, den andra sidan 252 000 kr. Förloraren riskerar under alla förhållanden att betala – sina egna och motepartens – rättegångskostnader på mer än en miljon. Med andra ord är det mycket som står på spel