Journalistförbundet och Tidningsutgivarna har enats. Därmed avbryter båda parter sina stridsåtgärder…

 

 

Vi inom BLF har med spänning bevakat den pågående konflikten. Framföra allt de bitar som rör upphovsrätten. Vi har avvaktat med våra egna förhandlingar med TU, då det inte varit meningsfullt att försöka förhandla med TU så länge de låg i konflikt med SJF.

Det nya avtalet mellan SJF och TU innebär en del skillnader kring upphovsrätten för anställda reportrar. PAR-institutionen försvinner med det nya avtalet. Den ska ersättas av en ny nämnd som hanterar frågor när man inte kan komma överens i lokala avtal. Det nya avtalet innebär även lönehöjningar och förbättrat OB för reportrar.

Följande webbplatser har nyheter om avtalet: Journalisten, Dagens Media , Medievärlden