Konstnär Markus Andersson, som förlorade i Solna tingsrätt tvisten mot fotograf Jonas Lemberg och dömdes  att betala skadestånd för att olovandes ha använt Lembergs fotografi av Christer Pettersson som förebild för sin tavla ”Svenska syndabockar” har överklagat till hovrätten och begär prövningstillstånd.

Andersson begär att bli friad: att slippa betala skadeståndet och Lembergs rättegångskostnader. Och kräver att Jonas Lemberg i sin tur åläggas betala Anderssons rättegångskostnader.
Som skäl för överklagande och prövningstillstånd anför Markus Andersson bland annat följande skäl:
Av målningens yta utgörs endast cirka 1/8 av Christer Petterssons huvud. hals och krage, vilket är delar som återfinns i fotografiet. Däremot hela sju åttondelar av konstverket som föreställer ett ökenlandskap, en syndabock, Petterssons bröstkorg och axelparti (som överhuvudtaget inte finns på fotografiet) har Andersson tillfört sitt konstverk. Slutsatsen blir att den symbolik som kommer till uttryck i målningen ”med råge” uppfyller de krav på originalitet som krävs för verkshöjd för ett konstverk, heter det i överklagandet.
Tilläggas bör att även Jonas Lemberg genom sitt ombud jur kand Staffan Teste är intresserad av att få ett prejudikat genom ett utslag i hovrätten och därför ”för säkerhets skull” har överklagat och för ordningens skull kräver fullt skadestånd. I tingsrätten tillerkändes Lemberg 17 800 kr i sammanlagd ersättning.