Konstverk/Staty i bakgrunden

En fråga om att publicera bilder på internet.. Vad gäller om man tar en bild av en person som står framför ett konstverk? Konstverket är inte i fokus. Behöver statyns/konstverkets upphovsman tillfrågas innan publicering?

Svar: Här beror allt på hur mycket av statyn som syns. Är det en mindre del av mindre betydelse finns ett undantag i lagen där det är möjligt att återge staty som bild i bild.? Är statyn mer dominerande får den inte återges alls på Internet utan upphovsmannens tillstånd (lagändring 1 juli 2005).

I alla sammanhang skall upphovsmannens namn anges dvs. skulptören eller skaparen av konstverket. Det är en förutsättning för utnyttjande av undantag eller publicering överhuvudtaget.

Written by