En fråga om att publicera bilder på internet. Vad gäller om man tar en bild av en person som står framför ett konstverk? Konstverket är inte i fokus. Behöver statyns/konstverkets upphovsman tillfrågas innan publicering?

Svar från bildombudsmannen Staffan Teste: Här beror allt på hur mycket av statyn som syns. Är det en mindre del av mindre betydelse finns ett undantag i lagen där det är möjligt att återge staty som bild i bild. Är statyn mer dominerande får den inte återges alls på internet utan upphovsmannens tillstånd (lagändring 1 juli 2005). I alla sammanhang skall upphovsmannens namn anges dvs. skulptören eller skaparen av konstverket. Det är en förutsättning för utnyttjande av undantag eller publicering överhuvudtaget.

BLF:s notering. Läs gärna om målet mellan Wikimedia och Bildupphovsrätt för ytterligare information. Klicka här.