Kraven växer på att fotograferna på tidningar även ska kunna skriva och filma, skriver Pappers-Journalisten i sitt senaste nummer. Mittmedia har redan avskaffat fotograferna.  Nordens fotoskola och Mittuniversitetet utbildar inte längre pressfotografer utan bildjournalister. Vice ordföranden i Pressfotografernas klubb Mia Karlsvärd berättar i tidningen om sitt nya jobb på Östgöta-Corren: att både fota, filma och skriva.

När Mia Karlsvärd  studerade i våras på ett stipendium hur den amerikanska tidningen Talahassee Democrat hade byggt upp sin betalvägg insåg hon att även hon borde pröva på att vara reporter.  Chefredaktören på den amerikanska tidningen hade haft ett allvarligt samtal med sina sex fotografer och hade förklarat ”att om de ville försörja sina familjer i framtiden måste de börja skriva”. Mia beskriver sitt beslut som en ”överlevnadsstrategi”. Nu arbetar hon på tidningens lokalredaktion i Mjölby med att både fota, filma och skriva.
Journalisten har kollat läget för pressfotografer på en rad stora och små tidningar i Sverige. Genomgående är att pressfotografer även väntas kunna filma. På en del tidningar erbjuds fotograferna redigeringskurser, några har avskaffat fasta fotograftjänster helt och anlitar uteslutande frilansar, på Sydsvenskan som lägger ner sin bildavdelning och antalet fotografer halveras finns inte längre kvar någon kvinnlig fotograf.