Jag undrar vad som gäller om man länkar in en bild från en hemsida till sin egen, alternativt endast anger bildens url på sin hemsida – är det tillåtet? Jag har hört flertalet som påstår att man inte får publicera bilder utan lov, men att detta tillvägagångssätt med att endast länka in dem eller bara ange den adress där bilden finns publicerad, skulle vara tillåtet. Stämmer det verkligen?

Svar från Bildombudsmannen Staffan Teste: Nej, man får inte länka in andras bilder på sin hemsida så att det ser ut som om bilderna låg på den egna hemsidan. Det anses tillåtet att istället ge en länk så att man förflyttas till en annans hemsida och ser detta. Allt för att man inte skall kunna utnyttja annans material och upphovsrätt

BLF:s notering. Tolkningen kring länkning är en fråga som ännu inte är löst på EU-nivå. I det kommande direktivet om upphovsrätt på nätet så skriver man i den svenska texten om hyperlänkningsåtgärder men det finns ingen definition med på vad som avses. BLF:s uppfattning är att man inte kan visa en bild på internet på en kommersiell sida om man inte först har avtalat om visningen med upphovsmannen.