Det viktiga för Cepic – de europeiska bildbyråernas organisation – är att vara fotografibranschens röst i Bryssel. Lobbying är därför den nyvalda styrelsens viktigaste fråga. Dessutom ska man arbeta under det kommande verksamhetsåret med att förnya formerna för de årliga Cepic-kongresserna.  Det berättar Lars Modie, BLF: s man i Cepics styrelse.

Vad var det viktigaste/intressantast som hände på Cepic-kongressen i Barcelona, tycker du?

– Det viktigaste tyckte jag var att det till stora delar blev en ny styrelse och att efter en smärre stadgeändring nu alla medlemsorganistationer är garanterade en plats i styrelsen. Första intrycken är att styrelsen består av människor som verkar dra åt samma håll och ingen är utanför diskussionerna längre.

Den nya styrelsen hade sitt första möte. Vilka frågor ska ni driva under det kommande verksamhetsåret?

– De två viktigaste frågorna är lobbying och Cepic-kongressen. Cepic har under många år jobbat hårt för att få in en röst i maktens korridorer i Bryssel och nu känner man att man verkligen är Fotografibranschens röst i Bryssel. Detta leder till många projekt där de mest aktuella nu är RDI – som förhoppningsvis leder fram till någon form av gemensam databas där man kan söka efter upphovsmannen till bilder man vill använda/återanvända. Alltså göra det lättare för bildanvändare att göra rätt för sig och inte minst att upphovsmännen ska få sin rättmätiga del av kakan .Många av dessa projekt finansieras till stor del av EU-medel. Cepic-kongressen är viktig för både branschen och ekonomiskt för Cepic. Styrelsen känner att kongressen behöver förnyas något och kommer att arbeta hårt närmaste tiden med hur man kan utveckla den och göra den ännu attraktivare för folk i branschen. Det finns en del förslag redan men jag återkommer när de blir lite mer konkreta.

Vad tycker Cepic om Google? Några aktuella motaktioner på gång?

– Cepic har ingen ’egen’ synpunkt på Google. Huvudfrågan är att upphovsmän får betalt på något sätt när deras verk publiceras. Google frågan har ju hanterats väldigt olika i de olika EU-länderna; franska staten gjorde någon uppgörelse med Google och på andra ställen agerar man på olika sätt, exempelvis har vår medlem Scanpix som du vet själva stämt Google.