BLF har fått en ny ordförande.  Vid årsmötet i Stockholm valdes till ny ordförande Lars Modie, 55, IBL Bildbyrå, Ängelholm. Han efterträder Johan Främst, Pressbild.

Styrelsen i övrigt blir: Ordinarie styrelseledamöter Ola Axman (nyval), Björn Bergman och Kent Hirsch (omval),  Calle Eriksson och Putte Salminen (valda i fjol), Mårten Johnér , Johnér Bildbyrå (nyval).
Supleanter: Peter Mild, TV-fotografernas Förening och Erhan Güner, TT:s bildbyrå.
Den nya styrelsen fick bland annat i uppdrag av årsmötet att fusionera de båda organisationerna BLF och SBF. Nämnas  kan att den nyvalde styrelseledamoten Mårten Johnérs bildbyrå ingår redan i SBF.
I årsmötet deltog ett 20-tal personer.