Två av de ledande branschorganisationerna inom fotografi, Bildleverantörernas Förening – BLF och Journalistförbundet – SJF lanserar ett arbetsmarknads- och kulturpolitiskt förslag som kan sätta många av landets yrkesverksamma fotografer i arbete istället för att de ska vara beroende av bidrag. 

Projektet Coronabildsverige kan ge frilansande fotografer arbete och underlättar något för landets krisande tidningar, samtidigt som staten uppfyller sin informationsplikt för kommande generationer. Bilderna sparas för forskningsändamål.

Förslaget är att betrakta som ett tidsbegränsat beredskapsarbete där landets frilansande yrkesfotografer kan dokumentera coronakrisen i alla dess former. Även anställda fotografer kan medverka i projektet om deras arbetsgivare står bakom det. Detta innebär att alla fotograferande företag som förser landet med bilder kan ansöka till Coronabildsverige och därigenom få en statlig ersättning om de blir antagna till projektet.

Förslaget innebär att administrationen av och ersättningen för Coronabildsverige kommer att hanteras av Bildupphovsrätt i Sverige. BLF och SJF kommer att hantera ansökningsprocessen om förslaget går igenom.

Förslaget till Arbetsmarknadsdepartementet och Kulturdepartementet finns att läsa här.

Stockholm den 2 april 2020.

Styrelsen