Jag har läst att 200 cd/kvm är den rekommenderade skärmljusstyrkan vid grafiskt arbete och vid arbete med bilder. Finns det något instrument för mätning av ljusstyrkan eller använder man någon slags standardiserad gråskalekil?

Svar: Ljusstyrkan ska anpassas efter rumsljuset. Men normalt rekommenderas 120-140 cd/m2. Du mäter detta med en skärmkalibrator (spektrofotometer). Dessa säljs tillsammans med program för att kalibrera skärmen och skapa en ICC-profil. Ett populärt instrument i rimlig prisklass är Eye-One Display.