Efter 31 juli kan hyresvärdar till bland annat porträttfotografer söka ekonomiskt stöd för sänkt hyra i coronapandemins spår. Boverkets e-tjänst öppnas för fler branscher detta datum.

Vilka branscher gäller det?

Branscher som kan söka stödet framgår av specificerade koder i Standard för svensk näringsgrensindelning (SNI), fullständig lista hittar du via Boverkets webbplats. Från och med den 31 juli utökas SNI-listan i förordningen till att gälla fler branscher, efter regeringsbeslut om att ändra förordningen. De tillkommande SNI-koderna är: 452, 772, 74.201, 77.110, 85.510, 85.522, 85.530, 96.012. Detta brev skickas till organisationer verksamma inom de aktuella branscherna.

Vad ska dessa branscher göra före 31 juli?

De aktuella verksamheterna ska ha tecknat en överenskommelse om hyresrabatt senast den 31 juli 2020. Överenskommelsen tecknas mellan hyresvärden och hyresgästen.

Hyresvärden söker sedan stödet i efterhand och ansökan öppnar alltså den 31 juli. Innan dess kan inga ansökningar för dessa branscher tas emot eftersom e-tjänsten ska uppdateras.Övriga villkor i förordningen gäller som tidigare.

Fakta om stödet

Regeringen har beslutat avsätta fem miljarder kronor i stöd för tillfälligt sänkta fasta hyror i vissa branscher som varit särskilt ekonomiskt utsatta på grund av coronapandemin.
I Boverkets e-tjänst kan hyresvärdar söka stöd till rabatt för lokalhyresgäster i dessa branscher. Sju av landets länsstyrelser ansvarar för handläggning av stödet. Den 2 juli beslutade regeringen om en förordningsändring inom ramen för lokalhyresstödet, som innebär att fler branscher omfattas av stödet. De aktuella branscherna kan inte söka stödet före den 31 juli.

Mer information

Mer information om stödet finns på Boverkets webbplats. Där finns beräkningshjälp, frågor och svar, förutsättningar för att kunna söka, intygsmallar med mera.

https://www.boverket.se/sv/bidrag–garantier/stod-nar-vissa-lokalhyresgaster-fatt-rabatt-pa-hyran/

Vänliga hälsningar

Elsa Mångård
Kommunikatör
Boverket – Myndigheten för samhällsplanering, byggande och boende
Telefon: direkt 0455-35 33 55, växel 0455-35 30 00
Postadress: Boverket, Box 534, 371 23 Karlskrona
[email protected]
www.boverket.se

Foto: photo2be.com – Björn Bergman