Jag arbetar med ett antal foldrar för en kund (en politisk samarbetsorganisation). I materialet finns en del bilder på människor och jag undrar: Ska jag/vi ha tillstånd från alla som förekommer på bilderna innan publicering?

Svar från bildombudsmannen Staffan Teste: Nej, tillstånd behövs inte. En ideell organisation kan använda bilderna även i promotionsammanhang då lagen om namn och bild i reklam inte gäller för ideella organisation. Personuppgiftslagen hindrar dock att bilderna på enskilda personer läggs ut i kränkande sammanhang på Internet.

BLF:s notering. Personuppgiftslagen har ersatts av GDPR vilket ökat skyddet för den personliga integriteten. Är det bilder på enskilda personer behövs samtycke. Folksamlingar går bra att publicera. Kontakta Datainspektionen för ytterligare information.