Högsta domstolen meddelade på torsdagsmorgonen ett oväntat beslut. Dagens Nyheters förra ansvarige utgivare Gunilla Herlitz anses ansvarig för en artikel som publicerades i tidningen flera år innan hon hade tillträtt. Det skedde år 2006 då Jan Wifstrand var ansvarig utgivare. HD: s motivering är att artikeln fanns tillgänglig i DN: s databas och Herlitz hade kunnat ta bort artikeln.

En företagare stämde 2009 Herlitz för förtal. Herlitz invände att en tidnings databas innehåller en oöverskådlig mängd artiklar som tillkommit före hennes tid och att hon dessutom inte hade rätt att ta bort dem. Tingsrätten hänvisade den principiella frågan om vem som var ansvarig till HD.
Högsta domstolens prejudicerande beslut innebär att chefredaktörerna på svenska tidningar i fortsättningen anses ansvariga för alla artiklar som är sökbara via tidningarnas nätupplagor/arkiv. Samma torde gälla för alla nyhetssajter på nätet med ansvarig utgivare.
Kraftfulla protester med krav på lagändring från talesmän för pressen kan nu väntas komma så att säga som med brev på posten.
Huruvida DN: s för förtal stämda fd ansvariga utgivare Herelitz är skyldig i själva förtalsfrågan återförvisas till tingsrätten.
Läs hela domen här!