Kuppartat taktikspel i kulisserna när Cepic fick ny styrelse

Nu representerar en liten förening Sverige

Det gick hett till på Cepics (de europeiska bildleverantörernas) årsmöte i Dresden i förra veckan. Här avslöjar BLF-ordföranden Rune Borgström spelet bakom kulisserna och hur det gick till när BLF, som tillsammans med systerorganisationen BAPLA i England är den största medlemmen i Cepic, blev utan styrelserepresentation.

Är det rätt uppfattat att nyvalde ordföranden (presidenten) Christina Vaughan från England ställde ultimatum för att hon skulle så att säga väljas i klump tillsammans med vice ordförande och kassör? I annat fall skulle hon inte ställa upp?

 

Rune
-Ja, det gjorde hon. Det var en intensiv mailtrafik före mötet med många olika taktiska drag. ”United we stand, divided we fall”skrev hon bl.a. Vid valet valdes de tre i presidiet var för sig.

Vem är Christina Vaughan? Kan du beskriva henne med några ord?

– Christina är en väldigt driftig affärskvinna. Hon startade 1999 Image Source vilket hon fortfarande driver med stor framgång. De säljer i huvudsak royaltyfria bilder. Väldigt omdiskuterat 1999 men nu det som säljs mest. Image Source är medlem i Bapla, den brittiska motsvarigheten till BLF. Under sin karriär har Christina arbetet i många olika sektorer av bildbyråbranchen i England, Tyskland, Frankrike och USA.

-Hon har många idéer och vill mycket. Det som kan vara en risk är att hon verkar vilja förkasta mycket av vad ”den gamla” styrelsen arbetat fram.

Nästa års kongress är t.ex. redan planerad att vara i Brugge. Lokaler bokade och en kommitté har arbetat en längre tid med detta. Detta ifrågasätts nu och nya platser är på förslag. Ibland kanske man skall ta vara på det som finns även om det är en i stort sett helt ny styrelse som tillträtt.

Efter det att topptrion för organisationen hade valts skulle fyra ledamöter väljas. BLF: s mångårige representant i Cepics styrelse Staffan Teste kom inte med. Skulle du vilja säga att Staffan myglades bort?

– Taktik kanske man kan kalla det. Det var långa och hetsiga diskussioner om Schweiz skulle få rösta. Schweiz tillhör inte EU och eftersom Cepic är en EU-organisation finns det regler som säger att de inte har möjlighet att bli fullvärdiga medlemmar och därmed ha rösträtt. Nu har de öppnat ett kontor inhyrt hos en svensk Cepic-medlemsorganisation och menade att detta skulle göra att de då hade verksamhet i EU-land vilket skulle ge dem rösträtt. Efter mycket diskussion fick de rösta på detta möte och frågan skulle sedan utredas av den nya styrelsen. Vilka som stödjer och inte stödjer detta påverkar förstås hur röstningen sedan faller ut. Staffan röstades bort med en rösts marginal.

Det blev också ett kvinnoval. Den gamla styrelsen bestod av 6 män och en kvinna. I den nya ingår 4 män och 3 kvinnor.

Nu representeras Sverige i Cepics styrelse av Svensk Bildbyråförening och Barbro Kaufmann. Vad är det för organisation? Hur många medlemmar har de jämfört med BLF?

– SBF har mindre än 10 medlemmar och BLF har drygt 340.

Cepics styrelse
Cepics nya styrelse med fr.v. Els van Rest (NL), Dominique Delouis (France) kassör, Christina Vaughan (UK) president, Klaus Plaumann (Germany) vice president, Lola Mate (Sp), Paul Brown (UK), Barbro Kaufmann (Se)
Foto: Ulrik Södergren

Nu drabbas även bildjournalistiken av den ekonomiska krisen

Media och därmed även bildjournalistiken drabbas alltmer av den ekonomiska krisen. Här några av de senaste exemplen:

*Tysk förlagsjätte försöker tvinga bildbyråer och frilansfotografer att skriva på rena slavkontrakt – engångspris för evig rätt att använda bilden!

*Den internationella bildbyrån World Picture Network har sagt upp kontrakten med sina samtliga frilansfotografer.

*I USA har en rad stora tidningar hamnat i ekonomiska svårigheter. Ärevördiga New York Times har skurit ner lönerna på redaktionen med 5 procent.

*Här hemma slutar nästan hälften av medarbetarna på Sånska-koncernens tre tidningar. Fotoavdelningarna läggs ner och tio fotografer förlorar sina jobb.

*För att klara alla nerbantningar startar DN och Expressen ett gemensamt bemanningsföretag.

Tysk förlagsjätte vill tvinga fotografer att skriva på rena slavkontrakt
”Engångspris ger evig rätt att använda bilder”

Mer än 3 500 tyska frilansfotografer och en rad stora bildbyråer protesterar mot den mäktiga Ganske-gruppens försök att försämra fotografernas ekonomiska villkor och upphovsrätt till deras bilder. Förlaget anklagas för att försöka tvinga fotograferna att acceptera ett engångspris vid försäljning av bilder. Detta under mottot: ”Att betala en gång, använd bilderna i evighet”

Ganske -gruppen av tidskrifts- och bokförlag leds av Thomas Ganske som genom sitt tidskriftsförlag Jahreszeiten försöker tvinga fotograferna att skriva på kontrakt som ger förlaget rätt att genom ett engångspris köpa rätten till att använda bilderna inte bara till den beställda artikeln utan även i alla Ganske-gruppens andra publikationer som böcker, andra tidskrifter mm. Sammanlagt kan en bild för samma enhetspris publiceras i ett 50-tal olika publikationer. Dessutom förbehåller sig förlaget rätten att vidaresälja bilderna till utomstående, tredje part – utan att fotografen/upphovsmannen får något för det.

Det stora förlaget motiverar försämringen av villkoren för fotograferna med det kärva ekonomiska läget.

Freelens, med över 1850 medlemmar den största organisationen för frilansfotografter i Tyskland, har förgäves försökt förhandla med Ganske-gruppen. Nyligen publicerade fotograferna en helsidesannons i tidningen Die Zeit under rubriken ”Das neue Zeichen für Copyright?”. Det nya tecknet för Copyright var ett stort G = som i Ganske.

Protesten var undertecknad av över 3 000 fotografer och närmare ett 20-tal bildbyråer. Ägaren till förlaget Thomas Ganske uppmanas att omgående förhandla med sin motpart Freelens.

Vill du stödja och skriva på protestapellen, klicka här: http://blog.freelens.com/appell/petition/

World Picture Network säger upp kontrakten med alla frilansar

Den amerikanska bildbyrån World Picture Network har sagt upp kontrakten med samtliga frilansfotografer som är knutna till bildbyrån (sammanlagt ett 50-tal), skriver de norska pressfotografernas nättidning Fotojournalisten. Särskilt hårt har media drabbats i USA.

Många tidningar har kraftigt skurit ner sina frilansbudgetar. Ärevördiga New York Times har hamnat i ekonomiska svårigheter och avskedar folk. Det senaste beskedet från företagsledningen är att lönerena på redaktionen skärs ner med 5 procent. Det sker till att börja med under nio månader. De fackligt icke anslutna har tvingats acceptera det. De fackligt anslutna i Newspaper Guild ställs inför ultimatum: acceptera eller 70 anställda på nyhetsredaktionen sägs upp.

Washington Post har likaså meddelat att nyhetsavdelningarna ska skäras ner. Den prisbelönta tidningen Rocky Mountain News kom den 27 februari med sin sista tidning på papper. Med en enda stor bild på sin förstasida: två dystra medarbetare och så rubriken: ”Stop the presses. Rocky silenced 55 days short of 150th birthday ”. Den 150 år gamla tidningens medarbetare har under årens lopp mottagit många förnämliga utmärkelser, bland annat två år i rad Pulitzerpriset för nyhetsbilder.

Andra kända amerikanska tidningar i ekonomiska svårigheter: San Fransisco Chronicle, Minneapolis Star-Tribune, Los Angeles Times, Chicago Tribune.