Nästan hälften av de anställda på ”Skånskan-tidningarna” slutar – hela fotoavdelningen på 10 tjänster läggs ner

 

Rekordmånga har valt ”Skånskan-koncernens” erbjuda om avgångsvederlag. Nära hälften av de anställda eller 42 procent av de anställda på Skånska Dagbladet, Norra Skåne och Laholms Tidning slutar (mer eller mindre) frivilligt. Det motsvarar 86 heltidstjänster, skriver Journalisten.se.
”Ovanligt. Nu behöver vi sannolikt inte varsla någon, men däremot nyanställa”, säger företagets nyanställde vd Thomas Grahl.
Men 10 pressfotografer hos de tre berörda tidningarna har inte haft något val. Hela fotoavdelningen läggs ner . I fotsättningen ska tidningarna köpa fototjänster utifrån – i den mån inte de skrivande journalisterna utrustas med ”redaktionskameror”.

Den tuffa nerbantningen medför bland annat att de tre tidningarna får gemensam chefredaktör och gemensam redaktionschef, dock var sin biträdande redaktionschef som lokal chef.

PS. Sammanlagt 76 medarbetare lämnar Aftonbladet med avgångsvederlag

DN och Expressen startar gemensamt bemanningsföretag

Dagens Nyheter och Expressen ska starta ett gemensamt bemanningsföretag – Marieberg Media – med uppgift att förse de båda redaktionerna med vikarier. Sammanlagt har de båda redaktionerna behov av ett 100-tal vikarier per år. Det blir effektivare om man slipper lära upp nya vikarier i ett, är en av motiveringarna. De lär sig rutinerna, datasystemen mm och kan hoppa in omväxlande på de båda redaktionerna. Samtidigt har de större trygghet genom att vara anställda i det separata bemanningsbolaget.
Avsikten är att anställa ett 30-tal medarbetare redan i höst. Magnus Jansson, administrativ redaktionschef i DN, blir styrelseordförande i det nya bemanningsbolaget.

Danskt avtal ger fritt fram i skolorna för kopiering av digitala bilder från internet

Kopiering av digitala bilder från internet för utbildningsändamål har fått sin legala lösning i Danmark genom de licensavtal upphovsrättsorganisationen Copydan Billedkunst slutit med företrädare för de danska skolorna.

Det började med ett avtal för ett år sedan som gav rätt till de danska grundskolorna att använda digitala bilder i undervisningen. I slutet av 2008 blev det även avtal med gymnasieskorna och studentkurserna. Det skriver Danska pressfotografernas förening i en årsrapport från Copydan Billedkunst, som representerar cirka 1 800 danska och 55 000 utländska bildkonstnärer och tecknare.

Licensavtalen gör det möjligt att fritt använda de digitala bilderna från internet i undervisningen, heter det i årsrapporten. Det är också tillåtet att scanna in bilder från böcker och tidningar och föra över dem till digitala medier. I fjol uppgick licenspengarna till de danska bildkonstnärerna till 27 miljoner dkr.

4 000 kronor för ”stulen” bild på polisens hemsida får duga som skadestånd

Fotograf Mats Herrström, Linköping, upptäckte förra sommaren en av sina bilder på polisens hemsida. Det var en bild han tagit på en av så kallade blackrace-tävlingar (det är ett så kallat ”streetrace” som körs med vederbörligt tillstånd på avstängda gator). Han skickade en räkning till Rikspolisstyrelsen och begärde skadestånd för att hans bild publicerats utan tillstånd.

Nu har rättsenheten vid Rikspolisstyrelsen tänkt färdigt, berättar tidningen Norra Skåne. ”Enligt vår bedömning är omständigheterna i ärendet sådana att fotografen har rätt till skadestånd med anledning av att vi utnyttjat bilden utan vederbörligt tillstånd”, heter det i beslutet. Juristen vid enheten, Lars Stark, förklarar att bilden lades på hemsidan ”av misstag”. Dock anser han att det inte finns något skäl att medge mer i skadestånd än 4 000 kr. Mats Herrström hade begärt det tredubbla.