Dyrt nöje att använda bilder utan tillstånd

En frilans bildjournalist i Tyresö tog på uppdrag av en restaurang bilder. Dessa fick uttryckligen endast användas för reklam och marknadsföring. Tidskriften Hotell & Resor, som ägs av Next World Sverige AB,  publicerade, utan tillstånd av fotografen fyra av bilderna i samband med en redaktionell artikel.

Fotografen stämde med assistans av Bildombudsman Staffan Teste företaget och yrkade för otillåten publicering 17 175 kronor i ersättning. Next World bestred käromålet i dess helhet och vitsordade endast 2 500 kr som ersättning för att man hade använt bilderna.

 

Parterna träffade en så kallad av tingsrätten stadfäst förlikning. Next World gick då med på att betala 10 292 kr i ersättning till fotografen. Dessutom får man betala sina advokatkostnader.

Dataprogram med upp till 100 inbyggda bandspelare lanseras för ”legal” nedladdning av musik.

På tal om uppfinningsrikedom så har den svenskägda musiksajten Chilirec återuppstått på nätet. Dess förra så kallade Betaversion stängdes för några månader sedan. Ursprungligen bandade Chilirec centralt musik från ett hundratal radiostationer och lade ut dem som digitala filer. Musikindustrin gillade inte upplägget och hotade med rättsprocesser. Den nya versionen går ut på att datoranvändaren laddar hem ett program som bandar musiken som digitala filer på hårddisken.

”Mjukvaran är enbart för personligt bruk, den skall användas i enlighet med tillämplig lagstiftning och inte användas för att framställa kopior i allt för stor omfattning. Fildelning eller annan distribution av inspelat material är förbjuden”, heter det i Chilirecs programförklaring.

Det är precis som man bandade i kassettspelaren förr och använde musiken för ”privat bruk”, förklarar man och tillägger: – Vi bara levererar bandspelare.

Det är många bandspelare Chilrec levererar. Beroende på brandbredden går det att ”banda in” musik från 100 radiostationer samtidigt. Musikkvalitén är ungefär som på Spotify, men det är litet snårigt att hitta de låtar man vill höra på bland allt man ”bandar” ner.

Den nya Betaversionen ska testas till 31 augusti. Då återkommer ägarna till Chilirec med beskedet hur det tänker ta betalt, med eller utan reklam.

Det ska bli intressant att höra vad musikindustrin gillar den nya varianten?

Dags att söka BLF: s alla fina stipendier!

Det är dags att söka BLF: s stipendier, påminner vice ordförande Ulrik Södergren och skriver:

”Hej där film- eller stillbildsfotograf ! Vi söker Dig som har en spännande idé, ett kul projekt på gång eller

bara din egen strävan att ge dig själv en gedigen utbildning genom skola/praktik som i slutändan kan uppvisa något slags resultat, en berättelse, en enkel redovisning, utställning, film eller varför inte en bok som ett sätt att stimulera den fotografiska utvecklingen i Sverige.”

BLF delar varje år ut tre olika slags stipendier till en total summa av 45 000: -.

*BLF:s Stora stipendium: Att användas för att stödja eget foto- eller filmprojekt. Tänkt för finansiering av redan startade projekt för att möjliggöra

bokutgivning, utställning eller liknande. 25 000 kr.

*BLF:s Utvecklingsstipendium: Ett utvecklingsstipendium att användas till att finansiera studieresa  eller utbildning. 10 000 kr.

*BLF:s Studerandestipendium: Två stipendier för studerande för att finansiera studieresa. Utdelas till student vid svensk fotoskola. 5 000 kr per stipendiat.

Så här söker du: Någon särskild blankett behövs inte. Skriv ned varför Du söker och vad  pengarna skall användas till (t.ex. fotoutställning, bokutgivning mm.)

Vi behöver en klar beskrivning om innehåll, avsikt och målsättning med

det Du föresatt dig. Alltså inte bara det skulle vara kul om . . . .

Ansökan och ev. bilder/film kan sändas lågupplösta eller med

hänvisning till någon hemsida eller någon annan modern community.

BLF: s stipendiekommitté offentliggör stipendiaterna på BLF: s årsmöte  i oktober.

Stipendieansökan skickas till BLF-kansliet: BLF, Förrådsvägen 18, 141

46 Huddinge eller via e-post till: [email protected]

Ansökningstiden går ut den 1 september 2009.

Känner du någon som vill sälja annonser åt BLF?

På BLF:s webb finns nu en notis om att BLF vill ha en säljare till Matrikeln.

Senaste nytt från Image for sale

Följande utställare är nu klara: Bulls press, Matton, IBL, Nordic

Photos, Top Photo, Bapla, Cepic. Du hittar aktuell info under

respektive utställare på Imageforsale.se. Programmet för ”köpa-sälja-bilder-dagarna” presenteras kring midsommar. Det blir bland annat seminarier om upphovsrätt och teknik.  Det är redan många som har registrerat

sig som besökare, rapporterar Ulrik.

PS. Ulrik har även i uppdrag av Cepic att skriva en teknisk rapport. Han kommer att lägga ut länkar om det på BLF: s hemsida.