Tigern
Bertil Almqvist/Bereskapsmuseet

Slaget om ”En Svensk Tiger” är till slut över. Försvarsmakten står som förlorare. Lilla Beredskapsmuseet i Viken har segrat. I fortsättningen ligger upphovsrätten hos Beredskapsmuseet och den som vill publicera den klassiska tigern får begära tillstånd av museet, säger jur kand Marie Andreé Kriisa som företrätt både museet och konstnären Bertil Almqvists döttrar i Stockholms tingsrätt.

Grattis, och vad kostar det i fortsättningen att publicera Tigern?

Marie Andreé Kriisa:

– När det gäller kampanjer och andra kommersiella ändamål tar vi betalt enligt BLF-taxan. Det gör vi alltid. För historiska ändamål, i historiska artiklar och tv-program är det gratis. Men då måste man först begära tillstånd för det hos oss. Tigern tillhör det svenska kulturarvet och då ska det inte kosta något att belysa det.

Enligt förlikningsdomen fick ”Bertilas” döttrar 600 000 kr i skadestånd och Beredskapsmuseet 100 000 kr. Borde försvaret inte fått punga ut betydligt mer för alla dessa år de använt Tigern?

– Jo, det kan man tycka. Men då hade det med alla överklaganden tagit ytterligare i fem till åtta år. Det hade blivit ett dividerande med begrepp som den faktiska förlusten och eventuella preskriptionstider. Processkostnader hade blivit höga. Det saknas dessutom prejudikat i liknande fall och Bertilas döttrar hade riskerat att bli utan några pengar. Nu får de i vart fall skattefritt 300 000 kr var.

Sensmoralen är alltså att om försvarsmakten inte hade börjat bråka med er – så hade de kunnat fortsätta att använda Tigern gratis och hade sluppit betala mer än en miljon i skadestånd och processkostnader? De har alltså så att säga sålt smöret och tappat pengarna?

– Ja (skratt) så kan man också säga det.

Marie:

– Jag vill i det här sammanhanget även tacka BLF och Staffan Teste som tog tag i det här och hjälpte oss. Staffan hade kunskaperna i tvistemålsprocesser och drev den här frågan från första början.

Bakgrund till bråket om Tigern:

Bertil Almqvist ritade den klassiska Tigern år 1941.

Konflikten började med att försvarsmakten år 2002 stämde Beredskapsmuseet i Viken och krävde att om museet fortsatte att använda bilden av ”En Svensk Tiger” skulle museet åläggas att betala 500 000 kr i skadestånd. Försvaret hade år 1981 varumärkesregistrerat ”Tigern”. Med hjälp av BLF och ombudsman Staffan Teste stämde då Beredskapsmuseet i sin tur försvarsmakten.

Marie Andrée Kriisa hos Beredskapsmuseet (som under tiden hade tagit en jur kand-examen och som examensarbete hade skrivit om fallet ”Tigern”) tog över målet som avgjordes 2007 i Svea hovrätt. Försvarsmakten tvingades avregistrera varumärket. Men när Beredskapsmuseet och Bertil Almqvists döttrar krävde skadestånd erbjöd försvarsmakten i ersättning för de 26 åren 900 000 kr mot att försvaret (inklusive rikspolisstyrelsen och frivilligorganisationer) i fortsättningen fritt fick använda bilden. Då stämde Beredskapsmuseet försvaret på nytt. Den ovan redogjorda förlikningen fastställdes nyligen av Stockholms tingsrätt.

Original-Tigern? Den är tyvärr försvunnen. Bertil Alqmvist lämnade teckningen för tryckning till SLT-förlaget. Man har inte hittat den Om någon har den – är det en raritet. Det finns endast en auktoriserad Tiger. Den ser du här ovan. Beredskapsmuseet har två små nålar, några bagagelappar och en kafé-skylt från krigsåren. Man säljer till museibesökare vykort, slipsnålar, muggar med ”Tigern” på.

Glöm inte årsmötet på torsdag!

BLF håller årsmöte och bolagsstämma kl 16 torsdagen den 23 oktober i kansliets lokaler i Huddinge. Valberedningen föreslår idel omval. Den enda ändringen i styrelsen är att Kent Hirsch, som varit suppleant föreslås bli ordinarie ledamot. Anette Lindfors-Persson, Stockholm, föreslås bli ny suppleant.

Anders Persson blir adjungerande ledamot av styrelsen.

Den avgående styrelsen får beröm av Jajja!

Den avgående styrelsen får beröm av valberedningens sammankallande Jajja Deboussard, som säger:

– Det har varit en bra styrelse. Alla har varit flitiga.

Viktiga uppgifter för den nya styrelsen under nästa verksamhetsår?

Vice ordförande Ulrik Södergren. Göteborg:

– Vi vill aktivera våra medlemmar när det gäller marknadsföringen och planerar för en kampanj. Den rörliga bilden på webben har blivit allt viktigare. Vi ska vara med på mässorna i både Stockholm, Göteborg och Jönköping. Internationellt sker det mycket i Cepic, de europeiska bildleverantörernas organisation. Där ska vi vara med. Metadata är en annan viktig fråga. Ja, och så planerar vi för nya Bildköparnas Dag i Stockholm nästa år.

Hur har branschen drabbats av finanskrisen?

– Det är ännu svårt att få en överblick. Medlemmarna drabbas säkert olika. En del mindre, en del mer. När det till exempel gäller bilder på internetannonsering tycks de öka. Ingen av mina kunder har minskat beställningarna. Men ett gott råd i dessa tider till medlemmar är att hålla tät kontakt med sina kunder.

Marknadsföringen på Google ska fortsätta

BLF har på prov marknadsfört medlemmarna via Google. Det har gått till så att man köpt ett tiotal ord som kombinerats med ortsnamn, till exempel fotograf + Göteborg. Den som googlar på dessa ord har då via en länk till höger kunnat klicka direkt till BLF: s medlemsregister, berättar Ulrik Södergren som själv fick en ny kund på det sättet. BLF betalade under provperioden 65 kr/dag för den tjänsten till Google. Nu ska man anpassa hemsidan och medlemsregistret bättre till en fortsättning på Google.

– Men pröva inte hur det fungerar! Varje klick i onödan kan kosta upp till två kronor för föreningen, säger Ulrik.

Bengt Westerberg ny ordförande i Bonus

Bonus Presskopia har fått en ny ordförande. Förre folkpartiledaren Bengt Westerberg har utsetts till ordförande efter professor Jan Rosén. Valet har föregåtts av sedvanligt mygel mellan parterna, erfar Nyhetsbrevet.

Det gäller att kunna enas om en ”neutral” person som både tidningsutgivarna, journalisterna, bildleverantörerna m.fl. kan enas om.

Bonus Presskopia tillvaratar organisationernas intressen när det gäller upphovsrätten. Att man ska få så höga ersättningar som möjligt, är samtliga organisationers representanter överens om. Meningsskiljaktigheter kan däremot uppstå när det gäller så att säga kakan. Då är en opartisk ordförande med pondus ovärderlig. Om valet av Westerberg – i dag bland annat ordförande i Svenska Röda Korset och Finansinspektionen – rådde stor enighet.

Stängt på grund av pengabrist

I förra Nyhetsbrevet berättade vi om en sajt som opererar från en postbox förlagd till en karibisk ö och där man kunde lägga ut all världens tidskrifter för gratisläsning. Mygazines.com, som sajten heter hette den är numera stängd. På sidan finns ett kort meddelande: ”På grund av pengabrist och den globala ekonomiska krisen har vi nödgats stänga.” Så den sagan blev kort.

EU hotar med att slopa Bonuspengarna

EU-kommissionen har skrivit en så kallad grönbok om upphovsrätt. Det är en blandning av lösa förslag och frågor man vill ha svar på. Justitiedepartementet har sänt det på remiss. Ett centralt avsnitt handlar om spridning och kopiering av verk för undervisnings- och forskningsändamål.

Bonus Presskopia, där BLF är en av medlemsorganisationerna, inkasserar årligen för medlemmarnas/upphovsmännens räkning ”kopieringspengar”. För år 2008 beräknas beloppet uppgå till 173 miljoner. Det sker genom att man sluter avtal med kommunförbundet och staten. Det sker enligt så kallade avtalslicenssystemet som är typiskt för de nordiska länderna. I grönboken ifrågasätts nu avtalslicensen och framförs tankar om att kopiering av verk för utbildningsändamål bör vara gratis. Skulle det i framtiden till äventyrs bli en EU-lag förlorar de nordiska upphovsmännen betydande belopp. Både Bonus och BLF protesterar därför i sina remissvar kraftfull mot dessa planer. Avtalslicenserna och de avtal som sluts fungerar utmärkt, heter det.

Det räcker inte med bara att sudda ansikten på en bild!

Det räcker inte med att ansikten suddas ut på en bild. Pressens opinionsnämnd (PON) har fällt Kvällsposten för att ha publicerat en bild i samband med en artikel under rubriken ”PRESSADES PÅ EN MILJON av sin 40-åriga ÄLSKARINNA”. I korthet handlar det om en idrottstränare i Sydsverige som föll för en fager kvinna och inledde ett förhållande. Efter en tid började älskarinnan idka utpressning mot mannen. Hon hotade med att avslöja förhållandet för idrottstränarens sambo. På så sätt lyckades hon utpressa bortåt en miljon kronor innan mannen gjorde en polisanmälan och berättade det hela för sambon.

Kvällspostens insats bestod i att – utöver en detaljrik skildring av fallet – publicera en bild av idrottstränaren och hans sambo. Ansiktena var visserligen suddade, men som sambon/anmälaren påpekade kunde paret kännas igen på bland annat deras karakteristiska frisyrer. ”Publiceringen har orsakat en oförsvarlig publicitetsskada för anmälaren”, konstaterar opinionsnämnden och fäller Kvällsposten för att ha brutit mot ”god publicistisk sed”.

Expressen fälld för bild om misshandeln på Kungsholmen

Opinionsnämnden har även fällt Expressen för en bildpublicering. Det gäller det uppmärksammade fallet med dödsmisshandeln av en 16-årig pojke på Kungsholmen i fjol. Expressen publicerade en stort uppslagen bild på två ynglingar som påstods vara de två misstänkta gärningsmännen. De satt i baksätet på en limousin. Framför dem på bordet syns grogg- och champagneglas. Rubriken lyder: ”Spritfest före döden” En av de citerade kamraterna säger: ”Han är jätterik. Han hyr limo till varje fest.” De båda pojkarnas ansikten är pixlade på bilden.

Modern till pojken som utpekas för sin rikedom anmäler tidningen. Anmälaren skrev att bilder och namn på de utpekade hade förekommit på internet. Det var därför inga svårigheter för läsarna att förstå att en av pojkarna var hennes son

Expressen svarade att man efter publiceringen av bilden hade blivit uppmärksammade på att bilden var ur ett privat sammanhang. Tidningen hade då genast tagit bort det från nätet och beslutat att det ej heller i fortsättningen skulle få förekomma i pappersversion. På bilden hade dock ansikten varit pixlade och i texten var pojkarna anonymiserade.

Tidningens argument hjälpte inte. Opinionsnämnden fann att trots att ansikten var pixlade var bilden och uppgifterna i texten sådana att anmälarens son ”var utpekad i en icke obetydlig krets” . Expressen fälldes för att ”ha brutit mot god publicistisk sed”.

Ny bildbyrå öppnad för nordiska bilder

Fem fotografer i Stockholm meddelar att de har startat en bildbyrå NordiskaFotografer. Fotograferna heter Baldur Bragason, Stefan Ek, Lars Grönwall, Michael Lander och Ulrika Malm.

Till slut

kan vi inte undanhålla följande videosnutt.

Årets bästa reklamfilmer är utsedda på Roygalan. Första priset gick till FLX och Forsman & Bodenfors för deras Kontant Amigos-kampanj åt Tele2, rapporterar Resumé. Regissör: Felix Herngren. Temat är: Vad gör dina föräldrar när du är utomlands?

http://www.resume.se/nyheter/2008/10/16/arets-basta-reklamfilmer-u/