Dagsböter för dataintrång hos Pressens Bild
”Så har vi alltid gjort i branschen”

En före detta bildredaktör anställd hos Pressens Bild har av Stockholms tingsrätt dömts för dataintrång till 60 dagsböter á 200 kronor och dessutom att betala 15 000 kronor av advokatkostnaderna. Han tvingas också att betala 500 kr till brottsofferfonden. Alltså sammanlagt 37 500 kr.

Brottet bildredaktören dömdes för bestod i att han använde – sedan han lämnat sin tjänst hos Pressens Bild för att starta en konkurrerande bildbyrå – andras lösenord för att logga in i Pressens Bilds bildarkiv; alltså ett parallellfall till folkpartisternas dataintrång i det socialdemokratiska högkvarterets dator.

 

Bildredaktören svarade för dåvarande Pressens Bilds utlandskontakter. En ny verkställande direktör hade börjat hos Pressens Bild. Denne och bildredaktören kom inte överens. Det var på sommaren 2004, innan Pressens Bild hade gått samman med Scanpix. Bildredaktören avslutade sin anställning för att starta en egen bildbyrå. Den verkställande direktören hade i förväg fått reda på planerna och misstänkte att bildredaktören skulle bedriva en konkurrerande verksamhet till Pressens Bild.

Bildredaktören kontaktade en rad underleverantörer till Pressens Bild och underrättade dem om att han inte längre skulle vara kvar och erbjöd dem att istället gå över till hans nystartade bildbyrå. Det ledde till att flera av Pressens Bilds underleverantörer meddelade att de ville byta affärspartner.

Under några dagar efter att bildredaktören hade slutat sin anställning kunde han alltjämt logga in i Pressens Bilds bildarkiv med sitt lösenord. Sedan spärrades hans konto.

Efter en tid upptäckte man på Pressens Bild misstänkta inloggningar: från Året Runt, Svenska Dagbladet och en anställd på Pressens Bild (på dagar när denne var ledig). Sammanlagt 135 inloggningar polisanmäldes. Dessa kunde senare spåras till datorer hemma hos bildredaktören och till en dator på den nystartade bildbyrån.

I tingsrätten förklarade bildredaktören följande: Han har varit verksam i branschen under 30 år, först som fotograf och sedan hos Pressens Bild med uppdraget att arbeta upp en veckopressavdelning med bland annat bilder på kungligheter, kändisar och papparazzibilder. Han blev under 2004 erbjuden av sin nuvarande kompanjon att starta eget. Han fick inte arbeta kvar under uppsägningstiden och fråntogs, mot tidigare praxis, bara med några dagars varsel, sina inloggningskoder. Av de underleverantörer som följde med honom till den nystartade bildbyrån hade han hört att deras bilder fortfarande fanns kvar i Pressens Bilds arkiv. För att kolla om så var fallet och för att tanka över några av hans egna bilder använde han en tidigare kollegas, Året Runts och Svenska Dagbladets lösenord. Trots att han flera gånger begärde att bilderna skulle tas bort fanns de kvar i Pressens Bilds arkiv i åtta månader och såldes under den tiden vidare till bildbyråns kunder.

Att konkurrenter på så sätt kontrollerade varandra inom branschen var vanligt, hävdade bildredaktören och berättade i rätten att så hade skett bland annat mellan Pressens Bild och Scanpix under den tid de hade varit hårda konkurrenter. Varje morgon loggade man då in hos varandra för att kolla den andres arbetsschema för dagen. På Pressens Bild använde man då Svenska Dagbladets lösenord. Först när polisen började undersöka frågan om branschpraxis och höll förhör kom de båda bildbyråerna överens om att byta inloggningar med varandra för att inte riskera åtal för dataintrång.

Tingsrätten konstaterar i sin dom att det av straffbestämmelserna framgår att ansvar för dataintrång inte förutsätter att det olovliga förfarandet skett i ett visst syfte eller att åtgärden medfört någon särskild skada. Det som är straffbelagt är själva intrånget. Att bildredaktören förklarat att han inte känt till att hans agerande var olagligt befriar honom inte från ansvar ”eftersom hans okunskap inte kan anses ha varit ursäktlig.”

Att straffet, dagsböterna till antal, ändå blivit förhållandevis få beror på att det gått lång tid sedan gärningen begicks och tills lagföring skett och att detta inte berott på bildredaktören, skriver tingsrätten.

Domen har inte överklagats och har vunnit laga kraft.

Förhandlingar med TU har börjat

Förhandlingarna om ett nytt avtal har inletts mellan BLF och TU. Vid ett första möte har BLF-förhandlarna överlämnat sina krav och TU ska nu återkomma med ett svar. Man siktar på ett tvåårsavtal.

BLF startar egen Upphovsrättsfond

BLF och SFF har enats om att upplösa den gemensamma Upphovsrättsfond föreningarna har administrerat gemensamt. Det är en del pengar från Presskopia/Bonus som samlats i fonden och avsikten har varit att använda pengarna för att stödja eventuella processer om upphovsrätt för att få fram prejudikat i för medlemmar betydelsefulla rättsfall. Det har dock varit svårt att enas om vilka fall man ska driva. Därför upplöses fonden. BLF: s andel är cirka 250 000 kr. Dessa pengar skall nu kunna användas till stöd i tvister som är för branschen av viktig karaktär; efter beslut av föreningens styrelse. Besluten skall fattas med kvalificerad majoritet av styrelsens ordinarie ledamöter.

Två nya namn i styrelsen

Styrelsen för BLF fick två nya medlemmar vid årsmötet i Stockholm. De nya suppleanterna är Stefan Holm, Luleå, och Kent Hirsch, Stockholm. De ersätter Cecilia Hedström, Göteborg, och Dennis Ersöz, Stockholm.

Dokumentärfilmare i Luleå ny i BLF: s styrelse

Månadens namn: Stefan Holm

Foto: Christina Holm
På fritiden jagar och fiskar Stefan Holm. Här med en tjädertupp och jaktkamraten Tasso.

Han tillhör de verkliga veteranerna bland filmarna. Fick sin första kamera när han var tolv år. Den några får äldre syrran hade köpt kameran på postorder för 34 kronor. Unge Stefan föll direkt. Lånade böcker om fotografering på biblioteket och inredde ett mörkrum i källaren. Sprang på bio och såg massor av filmer. En pressfotograf på Norrbottens Kuriren blev hans mentor.

Stefan Holm började som stillbildsfotograf och anställdes 1970 på Expressen. Det b lev många dramatiska bilder från gruvstrejken i Kiruna.

Han fick 1972 jobb på SVT i Luleå: som filmare och redigerare. Gick på internutbildning. Var med om att starta Nord Nytt. Lanserade tidigt (1977) färgfilmen på sändningar från de lokala ishockeymatcherna. Det blev sammanlagt 15 år på SVT.

Sedan 35 år har Stefan egen firma, SH Vision AB-Film i Luleå, och arbetar både som producent, filmare och redigerare. Han har varit med och startat TV4 Norrbotten och var en kortare tid även delägare i företaget.

– I dag kommer ungefär hälften av mina uppdrag från tv, hälften är beställningsfilm, en hel del faktiskt från södra delarna av landet, berättar Stefan.

Han har filmat många dokumentärer. Nerläggningen av gruvan i Laisvall, är ett av många exempel. ”Vi hade i alla fall tur med vädret” är en annan av hans kända filmer.

Jakt och fiske är hans fritidspassion.

Vilka frågor är viktiga för BLF, tycker du?

– Jag har varit medlem i BLF i två omgångar. Första gången, för en del år sedan, var det mest stillbilder i BLF. Filmen var då bara en liten del vid sidan om. Nu är det betydligt mera film. Webbfilmen kommer mer och mer. Stillbildsfotograferna börjar filma. Film kan jag bäst och det ser jag fram mot att arbeta med inom styrelsen

Stefans möte med björnen…

Ett proffs har alltid kameran inom räckhåll. När Stefan Holm var på Kolahalvön och fiskade lax en natt såg han plötsligt en björn komma lufsande ut ur skogen. ”Han kom närmare och närmare. Skulle jag sitta kvar? Till slut var han bara tio-tolv meter från mig. Han får väl slå ihjäl mig, tänkte jag, och filmade vidare.”

Se filmen här

– så får du se hur det gick.

Fyra nya stipendier

BLF: s styrelse har beslutat att inte dela ut några stipendier i år. Motiveringen är att det varit dåligt med sökande som passade in på kriterierna för stipendiet.

Styrelsen har istället beslutat att göra om stipendiet till fyra mindre stipendier:

1) Föreningens stora stipendium ska gå till att stödja eget foto- eller filmprojekt. Det är tänkt för finansiering av redan startade projekt för att möjliggöra bokutgivning, utställning eller liknande (utdelas till anställd vid medlemsföretag) 25 000 kr

2) BLF: s Utvecklingsstipendium: Ett utvecklingsstipendium att använda till att finansiera studieresa eller utbildning (utdelas till anställd vid medlemsföretag) 10 000 kr

3) Studerandestipendium: Två stipendier för studerande för att finansiera studieresa (utdelas till studerande vid svensk fotoskola) 5 000 kr per stipendiat

Stipendiekommittén får nu i uppgift att utforma tydliga ansökningskriterier och ansökningsblanketter.

Webb-tv ökar kraftigt
30 tidningar sänder egna filmer

Webb-tv-tittandet på nätet ökar mycket kraftigt. Det framgår av Mediavisions senaste kvartalsrapport. Under tredje kvartalet i år såg 10 procent av svenskarna mellan 15 och 74 år webb-tv varje dag. Det är en tredubbling av antalet jämfört med första kvartalet i år.

Under det senaste kvartalet har cirka 1,9 miljoner människor i Sverige sett webb-tv.

Tidningen Journalisten har gjort en enkät med dagstidningarnas webbchefer och klubbordföranden. 30 tidningar (inklusive TT) uppger att de producerar och sänder egna webb-tv-filmer. Cirka 200 personer är direkt sysselsatta med webb-tv.

Den största webb-tv-redaktionen har i dag Aftonbladet med 38 fast anställda plus 5-10 vikarier, på en av de minsta, Dala-Demokraten finns ingen fast anställd för webb-tv, nöjesreportern gör inslagen. På Östra Småland filmar frilansar och tidningens egna fotografer. Ledarskribenterna spelar in själva när de högläser ur sina ledare.

Vad man lokalt satsar på webb-tv varierar. DN har två studioreportrar som intervjuar tidningens medarbetare och gäster. Många landsortstidningar gör egna lokala reportage.

Intressantast är kanske Norrköpings-Tidningar, som har satsat på en egen lokal-lokal tv och sänder via egen tv-kanal 24NT. Kanalen rullar på i 20 minuters block. 14 minuter reportage från Norrköping (med absolut närmaste omnejd) plus 6 minuter reklam. 24NT kan man se via kabel-tv men också på nätet. Tidningens prenumeranter kan se det gratis på nätet. Andra kan betala med kreditkort och då kostar det 15 kr per dag eller 350 kr per år. En del filmer läggs ut gratis på NT: s hemsida. 24NT har hållit på i ett år och uppges börja gå runt ekonomiskt. 15 personer jobbar på redaktionen. Nu ska även Norrbottens-Kuriren och Norrländska Socialdemokraten (som ingår i NT-koncernen) starta en motsvarande tv-kanal.

Dyrast att prenumerera är Dagens Industris webb-tv-kanal: 2 148 kr/år. Tidningens prenumeranter betalar halva priset.

Högsta domstolen friade Harpers Magazine
Rätt att visa bild på död USA-soldat i kista

Högsta domstolen i USA har fastställt en för pressfriheten principiellt viktig dom. Domstolen har friat fotojournalisten Peter Turnley och Harpers Magazine för publiceringen av en bild som visar hur man hedrar en amerikansk soldat som har dödats i Irak. På bilden syns den döde soldaten i en öppen kista, i bakgrunden ett auditorium av mer än tusen personer.

Bilden publicerades i Harpers Magazine tillsammans med andra bilder från motsvarande begravningar i Irak. Essän handlade om hur man hedrar och sörjer avlidna i olika kulturer.

Soldatens biologiske far och mormor stämde fotografen och tidskriften. Fallet har vandrat ända upp i högsta domstolen, som har friat publiceringen med motiveringen att bilden visar vad nära 1 200 människor kunde se vid en offentlig högtid.

Peter Turnley är en erkänd och seriös fotograf och har bland i uppdrag att publicera sina bilder i en rad av flersidiga uppslag i tidskriften.

Den friade begravningsbilden ser du på länken:

http://www.harpers.org/archive/2007/10/hbc-90001320

När Britney kör över en fotograf och hjälper därigenom barnen…

Det kan vara farligt att vara paparazzi. När Britney Spears häromdagen lämnade en skönhetsklinik för att köra hem var hon inte på fotohumör. Britney hade skadat sina läppar och dolde skadan med handen när hon i ett garage försökte smita undan en flock fotografer. Det ville sig inte bättre än att hon råkade köra över en av fotografernas fötter. Som väl var blev fotografens fot inte bruten, men ont gjorde det.

Men inget ont som kan föra gott med sig. Britneys manövrer i bilen förevigades på en videosnutt och lämnades till försäljningen på eBay. Till högstbjudande. Inklusive äkthetsintyg samt diplom under glas och ram. När 56 bud hade lämnats låg det högsta på 1025 USD.

Pengarna går förstås för sveda och värk till fotografen? Nejdå, allt lämnas för välgörande ändamål till en barnfond. Videon kan du se helt gratis här:

http://link.brightcove.com/services/link/bcpid271552886/bctid1258472796

CNN lär avatarerna att ta bilder

CNN öppnar den 5 november en redaktion i Second Life och meddelar att avatarerna ska skolas i att lämna text och bilder vid redaktionens nyhetsmöten som hålls varje vecka. Nyheterna ska sedan spridas via kiosker som kommer att finnas i den virtuella världen. Som bekant har Reuters redan tidigare en ”inbäddad” reporter i Second Life.

Dagens citat:

”Rubriker, ingress och bilder gav intrycket att en känd person, A, skulle skiljas från sin man. Först långt bak i texten framkom att uppgifterna gällde relationen till hennes häst. Tidningen klandras för brott mot god publicistisk sed.”

(Pressens opinionsnämnd i en fällande dom om artikel i Se&Hör)