Mr BLF lämnar skutan

”En unik prestation att leda en branschorganisation i 36 år”

FOTO: Jajja Deboussard
Lämnar skutan – får tid över som hobbybyggare

Efter 36 år som ordförande i BLF avgår Rune Borgström, 62, från sin post. Det sker vid årsmötet på torsdag. Det är en unik prestation att leda en branschorganisation under så många år. Han lämnar efter sig en organisation ”med trygg ekonomi och det högsta medlemstalet i föreningens historia”. Men även om den klassiska frilansfotografen har det svårt i dag och bildbyråerna tvingas konkurrera med billiga 1-dollarbilder på nätet är Borgström inte pessimistisk inför branschens framtid:
-Duktiga fotografer kommer att behövas även med morgondagens teknik! säger han i en avskedsintervju.

 

Rune Borgström var endast 22 år gammal när han valdes in i BLF: s styrelse. Första året var han ledamot, därpå tre år som sekreterare. Vid 26 års ålder valdes han till ordförande.
Han startade tidigt egen fotofirma i Borlänge. Som mest hade man elva anställda. Samtidigt studerade han vid väg- och vattenbyggnadslinjen på KTH i Stockholm. Under flera år arbetade han sedan som assistent på högskolans institution för fotografi. Där sysslade man huvudsakligen med forskning. Under sju år pendlade han mellan Borlänge och Stockholm – samtidigt som, han drev fotofirman. I början sysslade firman i Borlänge med pressfoto. Man tog bilder åt Borlänge Tidning. När färgfotograferingen slog igenom startade han ett eget färglabb. Firman tog stora färgbilder åt industrin. 1988 sålde han pressdelen av firman. Han satsade tidigt på den rörliga bilden och blev videofilmare på heltid. Under 36 av dessa arbetsfyllda år har han alltså samtidigt varit en i högsta grad arbetande ordförande för BLF.
Runes arbetsveckor har varit långa. Trots att även bildbranschen drabbats av den ekonomiska krisen har han just nu ”hemskt mycket jobb” på firman. Den dag vi talas vid har Rune startat kl 05 från Borlänge och kört till Stockholm. Monterat upp sina kameror och mikrofoner. Börjat kl 09 inspelningen av föredrag av tre chefer för ett företag med flera tusen anställda. Vid lunchdags har han tankat över 35 gigabyte rörliga bilder till medarbetaren Urban i Borlänge. Som omedelbart sätter igång med redigeringsarbetet. Nästa morgon ska det stora företagets alla medarbetare kunna klicka på sina datorer för att se och höra på filmerna. På eftermiddagen samma dag väntar ett annat stort företag i Stockholm på Rune för exakt samma jobb.
När BLF hade hand om fotopoolen..
Vilka frågor sysslade BLF med för 36 år sedan? I stort sett samma problem som i dag, förhandlingar om priser och avtal, förklarar Rune. På den tiden fanns det fler bildbyråer i Sverige. Alla de stora som Pressens Bild och FLT var representerade i BLF: s styrelse. Där satt legendarer som Nils Wikner. Som kände personligen alla som var värda att känna i den internationella bildbyråbranschen. Både de ”stora” bildbyråerna och ”de små” egenföretagarna satt sida vid sida i styrelsen. När prissättningen för pressbilder diskuterades lämnade representanter för bildbyråerna diskret rummet.
Under de första åren hade BLF hand om den så kallade fotopoolen. Styrelsen förhandlade med hovet om principerna vid fotografering, BLF-ombudsmannen Per-Anders Thunqvist svarade för det praktiska, vilka bildbyråer som skulle skicka hur många fotografer till de kungliga övningarna. Vid ett tillfälle fick därför Rune till sin häpnad inbjudan till kungamiddag. Han hade det jobbigt, skrev ett artigt nej tack. Men blev uppringd av en lätt irriterad Elisabeth Tarras-Wahlberg som förklarade att ”man tackar inte nej till en kungamiddag”; endast när man är närmast dödssjuk räknas som giltigt skäl, fick han veta. Rune tog på sig fracken och gick. Det ångrar han inte. Det blev en trevlig kväll, minns han.
Om framtiden för BLF:
Framtiden för BLF och dess medlemmar? Rune Borgström :
+När det gäller pressbilderna ser det dystert ut. Systemet med abonnemangen drabbar medlemmarna. Den klassiska frilansen har det svårt.
+Arkivbilderna är det inte heller lätt att få ekonomi på. När man tvingas konkurrera med 1-dollarbilder, ja, på nätet kan man faktiskt hämta bilder gratis.
+Men för rörliga bilder ser det ljust ut. Med en allt enklare och snabbare teknik går det att sprida information via nätet. Det har både stora privata företag och statliga och kommunala institutioner upptäckt, säger Rune.
Är han pessimist? Nej, inte alls. När digitala kamerorna kom sa man att nu var det slutfotograferat för professionella fotografer. Amatörerna skulle ta över. Men det blev inte så. Duktiga fotografer kommer att behövas även med morgondagens teknik. Det gäller att finna nya vägar, nya nischer.
Hur ska han nu själv få tiden att gå? Efter alla timmar i bilen på väg till eller från alla förhandlingar, sammanträden och konferenser. Och efter ändlösa telefonsamtal med medlemmar med bekymmer? Inget problem, den egna firman kräver mycken tid och nu kanske det blir en och annan timme över till hobbybyggandet av fritidshuset utanför Borlänge till en permanentbostad. Och förhoppningsvis får fru Borgström rentav se litet mer av sin make.
Ditt beslut att inte ställa upp till omval tycks ha kommit som en överraskning både för dina kolleger i styrelsen och för valberedningen?
– Även för mig själv. Jag satte mig ner en dag och tänkte igenom det hela och kom fram till att det var dags att gå.

Endast fyra ordförande i BLF: s 58 åriga historia

Bildleverantörernas förening bildades 1950 och har under de 58 åren endast haft fyra ordförande:
1950 – 1956: Harald Althin
1957 – 1969: Nils Sallstedt
1970 – 1973: Stig Yngve
1974 – 2009: Rune Borgström

Johan Främst föreslåst bli ny ordförande

Johan Främst
FOTO: Ulrik Södergren
Johan Främst föreslås bli ny ordförande

Till ny ordförande i BLF föreslår valberedningen Johan Främst, 43, Skövde.
Johan har varit föreningens kassör sedan 2003. Han har de senaste åren representerat föreningen i bland annat Cepic, de europeiska bildbyråernas centralorganisation. Johan driver egen fotofirma i Varnhem utanför Skövde och äger tillsammans med tre andra fotografer bildbyrån Kamerapress.

Fotograferat professionellt har Johan sedan han gick i nionde klass. Redan under gymnasietiden extraknäckte han åt Skövde Nyheter och blev sedan deltidsanställd som fotograf på tidningen. Fotograf och bildredaktör på GP. Sedan egen företagare.
Johan Främst:
– Det blir inte lätt att ta över efter Rune Borgström som arbetat som ordförande och styrelseledamot så länge. Hans insats är väl värd att komma med i Guinness rekordbok. Vad som väntar mig? Den digitala världen utvecklas ständigt. Den rörliga bilden blir allt vanligare. Priser är en annan fråga som är viktig för branschen. Medlemsantalet har ökat. Blir jag vald ska jag försöka delegera arbetet i styrelsen så mycket som möjligt.

*Till två vakanta platser i styrelsen föreslår valberedningen: Lars Modie, IBL, Ljungbyhed (ordinarie ledamot) och Anette Lindfors, Limestone Film, Malmö (suppleant). Magnus Gotander föreslås utses till adjungerad ledamot.

* Årsmötet i BLF samt bolagsstämman i BLF Bildhantering AB hålls på torsdagen 15 oktober i Quality Hotel Globe i Stockholm med början kl 16. Efteråt buffé med vinprovning.

4 av 5 bildköpare hittade ny leverantör på Image For Sale

Image for sale 09

FOTO: Elisabeth Falk

Både besökarna och utställarna var nöjda med Image For Sale. 4 av 5 av dem som uppgav sig vara bildköpare sade att de hittat en ny bildleverantör bland utställarna som de troligen kommer att köpa bilder av i framtiden. Ett allmänt önskemål var att det på nästa mässa skall komma fler utställare och arrangeras fler seminarier.

Det framgår av de enkäter som BLF gjorde bland både besökare och utställare. Till de 176 besökare som hade lämnat sin e-postadress i samband med förhandsanmälan skickades en enkät. 87 svarade. På en skala 1-5 fick de tillfrågade ge ett betyg på evenemanget som helhet. 48 procent gav betyget 3, 31 procent 4 och 9 procent 5.
De i särklass flesta besökarna kom från Stockholm. Det fanns kritik mot lokalerna i Galleri Kontrast. Hälften av de intervjuade var missnöjda och tyckte att lokalerna var för små och ventilationen för dålig.
– För att vara första gången kan vi vara väldigt nöjda, säger Ulrik Södergren, vice ordförande i BLF och en av dem som planerat mässan och hållit i besökarenkäten.
image for sale FOTO: Elisabeth Falk

Även utställarna fick svara på frågor. Alla har ännu inte lämnat sina svar, men av de enkätsvar som inkommit framgår att utställarna tycker att Image for Sale var väldigt positivt och givande, berättar Elisabeth Falk som i styrelsen ansvarat för utställarenkäten. Alla var mycket nöjda med både lokal och service. Man tyckte årstiden var bra vald, men alternativt föreslogs från flera att samköra med Bokmässan i Göteborg, som besöks av många av deras kunder. Fler besökare från reklam- och filmbranschen, veckopress, myndigheter och organisationer skulle varit bra att få med. Seminarier är alla överens om att ha, men kanske kunde man satsa på fler ämnen och att det var olika teman de båda dagarna. Under första mässdagen var det litet strul med tekniken. Det var problem med uppkopplingen. Men till andra dagen var allt avhjälpt. Samtliga utställare säger att de kommer gärna tillbaka.
Nationalmuseums Bildbyrå som besökte mässan tackar för ett bra initiativ. De har redan anmält att de gärna deltar nästa år!

Pierre från Paris kom enbart
för BLF-mässan

Pierre från Paris FOTO: Elisabeth Falk
Pierre Pankotay är intresserad av att få svenska fotografer till sitt ”stall”

Den mest långväga besökaren Till Image For Sale var fransmannen Pierre Pankotay från Paris. Han ringde ett par dagar innan och frågade om han fick komma och berättade om sitt webbföretag World Assignment. Som sammanför bildproducenter och bildköpare världen över. BLF: s Rune Borgström fick frågan om BLF kunde lämna garantier för alla medlemsföretagens fotografer – om de kom på World Assignment listor. Rune förklarade att han gärna rekommenderade sina medlemmar. Men några absoluta garantier för hur duktig just varenda fotograf är går det ju inte att ge.

http://www.worldassignment.com/

BLF varnar för ”oärligt utnyttjande av allmänhetens bilder”

BLF: s styrelse varnar i ett offentligt uttalande arrangörer av fototävlingar för att ”oärligt utnyttja allmänhetens bilder” och att använda bilderna kommersiellt i andra led utan att betala för det. Samtidigt informerar BLF de amatörfotografer som deltar i offentliga fototävlingar om alla fotografers rättigheter enligt upphovsrättslagen.
Uttalandet finns att läsa på BLF: s hemsida. BLF: s vice ordföranden Ulrik Södergren har i samband med det intervjuats i av tidningen Phokusera och ger där goda råd till amatörfotograferna och påminner om att läsa allt det finstilta i tävlingsbestämmelserna.
– Egentligen ligger dessa frågor utanför BLF: s verksamhet, men vi får så många frågor från allmänheten att styrelsen tycker att vi åtminstone bör uttrycka vår åsikt, säger Ulrik till Nyhetsbrevet.

HD prövar upphovsrätt till bild i Åhléns julkatalog

Se upp med att dina bilder inte används för andra ändamål än vad du uttryckligen har sålt dem för. Det gäller inte minst bilder för olika reklamändamål som bokomslag, CD-skivor mm. Bilderna riskerar användas i andra led utan att du får betalt för det. Ett sådant fall som kan bli prejudicerande ska nu prövas av Högsta domstolen.
Det gäller ett foto av Evert Taube som har tagits av fotografen Gunnar Nilsson. Bilden hade använts av skivbolaget EMI på ett omslag till en CD-skiva. Innan Nilsson och skivbolaget hade nått uppgörelse om priset dök bilden upp i Åhléns julkatalog , som distribuerades i miljonupplaga i Stockholmsområdet. EMI ville inte betala för bildpubliceringen i katalogen. Därför vände sig fotograf Nilsson till Åhléns. Som också vägrade.
Med hjälp av BLF:s juridiske rådgivare Staffan Teste stämde Nilsson Åhléns. Nilsson vann i tingsrätten. Men i Svea hovrätt förlorade han. Hovrätten fann att publiceringen i katalogen inte var att betrakta som en så kallad exemplarframställning utan en visning på samma sätt som om CD-skivan hade visats upp i Åhléns skyltfönster.
Nu har HD beslutat att ta upp fallet genom att ge ett så kallat prövningstillstånd. Det är för övrigt det andra prövningstillståndet i HD Staffan är ombud för.
Det är sällsynt att man får prövningstillstånd, endast ungefär två procent av fallen som överklagas tas upp av HD.
Staffans råd till fotografer: Se till att du från början har ett skriftligt avtal om hur och vem som får använda bilden. Om BLF: s cirkaprislista tillämpas finns numera kompensation för omslagsbilder inräknats i priset. När Åhlénfallet blev aktuellt höjdes nämligen priset kraftigt. Så se till att cirkaprislistan gäller.

Undvik att förhandla per telefon med någon som stulit dina bilder!

När du förhandlar med någon som stulit dina bilder undvik då att göra det på telefon! Ditt samtal kan bli inspelat i hemlighet. Det är just vad som hänt i ett aktuellt fall med en BLF-medlem i Göteborg, berättar Staffan Teste som är ombud för medlemsföretaget.
Personal från ett finansbolag hade utan lov gått in i bildbyråns digitala arkiv och tankat hem några bilder. Först tre år senare upptäckte ägaren till bildarkivet att bildbyråns bilder fanns på finansbolagets hemsida och begärde att få betalt. Han blev då uppringd av finansbolaget som utan att berätta det spelade in telefonsamtalet. Någon konkret uppgörelse sade dock inte finansbolaget ja till. Finansbolaget stämdes då i tingsrätten. Nu har finansbolaget skickat datafilen på det inspelade samtalet till tingsrätten som bevis som om man hade kommit överens.
Staffan Teste: – Vi har en senare skriftväxling som visar att företaget aldrig velat betala och göra rätt för sig.

TU lägger ner sin tidning på papper – Medievärlden kvar endast på webben

Tidningsutgivarna (TU) lägger ner sin papperstidning Medievärlden. Det sista numret kommer ut 9 november. Därefter finns Medievärlden endast i form av on-linetidning. Axel Andén, reporter Medievärlden, blir chef för webbtidningen. Som ska bli ”mera granskande”.