En folkdansgrupp som har dansare i olika åldrar, från 4 upp till 30-några år. Gäller bilder tagna under dansuppträdanden eller föreningens gemensamma aktiviteter. Om jag förstått det rätt: de som är myndiga behöver inte ge sitt tillstånd för att kunna publicera bilderna på föreningens hemsida. Men hur är det med barnens bilder, behöver föräldrarna tillfrågas för varje foto eller räcker generellt skriftligt medgivande?

Svar från bildombudsmannen Staffan Teste: Är det en ideell förening som publicerar bilderna och de inte är kränkande behövs inget tillstånd. Däremot om de läggs ut på en kommersiell sida ägd av en näringsidkare, då gäller lagen om namn och bild i reklam, och tillstånd behövs.

BLF:s notering. Sedan 2018 finns GDPR som skyddar personuppgifter på ett bredare sätt. Troligtvis behöver ni samtycke från föräldrarna om ni ska lägga ut bilderna. Kontakta Datainspektionen för ytterligare information.