Nej, fotografen till den berömda kyssbilden mellan statsministerns dåvarande statssekreterare Ulrica Schenström och TV4-reportern Anders Pihlblad skulle inte ha fällts för ”olovlig fotografering” om den nya lagen hade varit i kraft! Det försäkrade justitieminister Beatrice Ask vid en utfrågning på Publicistklubben i Stockholm.

 – Det kommer inte på tal. Det är ju frågan om en offentlig person. De måste tåla ganska mycket, förklarade minister Ask och tillade:
 – Däremot styvpappan som gömde en kamera i tvättkorten för att se hur styvdottern såg ut när hon duschade. Han skulle åka dit med den nya lagen om ”olovlig fotografering” så det skriker om det..
 Justitieministern frågades ut av PK: s ordförande Ulrika Knutson. Ask förklarade att den nya tekniken hade medfört att det hade blivit väldigt lätt att fotografera med alla mobilkameror och väldigt lätt att publicera på nätet utan medverkan av några ansvariga utgivare. Partierna i integritetskommittén hade varit helt eniga om principerna för att införa begreppet olovlig fotografering och därför hade juristerna på departementet utarbetat ett förslag.
 Nej, de seriösa pressfotograferna i gammelmedia behövde inte vara oroliga, försäkrade ministern. PK: s Ulrika Knutson gav sig dock inte så lätt. Hon högläste de nya lagtexterna. Tidigare låg ansvaret hos den ansvarige utgivaren. Nu tvingades pressfotografen, i skärpt läge, att på en tiondels sekund avgöra om det var lagligt eller olagligt att knäppa en bild, menade Knutson. Var för övrigt alla partier inom alliansen eniga om förslaget?
 Ingen fara, alla seriösa pressfotografer hade ju de estetiska reglerna i ryggmärgen. De visste väl var och hur man skulle plåta, trodde minister Ask och uppmanade pressens alla organisationer inkomma med synpunkter innan det färdigfilade förslaget var moget att skickas vidare till lagrådet.
 Utfrågningen av minister Ask kan du se och lyssna på här!