Moment 22 i väntan på ny lag om drönarfotografering. SFF, BLF och UAS SWEDEN skriver ett gemensamt brev om drönarfrågan.

Goda nyheter: Ett lagförslag om att drönare ska undantas från kameraövervakningslagen är ute på remiss. Om förslaget går igenom träder den nya lagen i kraft den 1 augusti 2017. Men fram till dess är alla yrkesfotografer som arbetar med drönare tvungna att söka tillstånd hos länsstyrelsen i det län där de avser att fotografera eller filma.

I skrivande stund har ingen ansökan beviljats i Stockholms län. Det finns 25 aktuella förfrågningar, och den äldsta är från den 7 november 2016. Väntetiden för ett tillstånd är uppemot tio månader. Det här ställer förstås till stora problem för våra medlemmar.

Vi har velat träffa representanter från Länsstyrelsen i Stockholms län för att få veta hur vi ska informera våra medlemmar vars företag riskerar att gå omkull. Men myndigheten säger nej till ett möte. Vi anar att anledningen är att länsstyrelsen vet att man inte har resurser att klara av sitt uppdrag.

Enligt Datainspektionen har det inte kommit in några anmälningar om otillåten drönarflygning de senaste tre månaderna. Det i sig indikerar att myndigheterna inte prioriterar att jaga yrkespersoner som flyger med drönare enligt gällande föreskrifter. Risken att bli lagförd tycks vara minimal. Sveriges Television fortsätter med ”business as usual” med hänvisning till att kameraövervakningslagen inte står över yttrandefrihetsgrundlagen. Den saken är dock inte prövad i domstol.

Våra medlemmar hamnar alltså i ett moment 22. Regeringen vill att drönare ska kunna användas professionellt. Länsstyrelsen hinner inte med att bevilja tillstånd, och Datainspektionen får inte in några anmälningar om otillåtna flygningar med drönare.

Vi uppmuntrar förstås inte våra medlemmar att bryta mot lagen men har förståelse för att enskilda medlemmar ändå gör det fram till att den nya lagen träder i kraft.
Putte Salminen, vice ordförande Bildleverantörernas Förening–BLF
[email protected]
Anki Almqvist, ordförande Svenska Fotografers Förbund
[email protected]
Gustav Gerdes, ordförande i Unmanned Aerial System–UAS-SWEDEN
[email protected]