Bildombudsmannen svarar på kritiken

Upprördheten är stor i de sociala medierna. Yttrandefriheten är i fara! klagas det i bloggar och debattinlägg. Det började med att Genusfotografen Tomas Gunnarsson på sin blogg kritiserade bilderna i ett reportage i kundtidningen Arlanda Express på mästerkocken Louise Johansson för att vara sexistiska. Det fick till följd att både Arlanda Express och PR-byrån bakom reportaget gjorde en pudel och bad om ursäkt.
Men fotografen Stefan Jellheden, som tagit de kritiserade bilderna tog illa vid sig och anlitade Bildombudsmannen jur kand Staffan Teste. Som skickade ett kravbrev på 25 000 kronor till Genusfotografen Gunnarsson – för brott mot upphovsrätten. Genusfotografen hade nämligen olovandes kopierat Jellhedens bilder ur Arlanda Express.

Efter förhandlingar tvingades Genusfotografen, inför hotet att bli stämd, betala 15 000 kr; en summa hans supportrar på nätet rapporteras ha raskt samlat in.
Till saken hör att om Genusfotografen hade skrivit sin kritiska artikel i en papperstidning, skulle det varit fritt fram att kopiera samma bilder och publicera. Upphovsrättslagen gör nämligen, märkligt nog kan man tycka, skillnad på tryckta medier och digitala. Det har prövats i fallet med tidningen Lundagård, som, blev friad i hovrätten för att ha publicerat bilder ur en annons i sin papperstidning, men fälld för att göra det i sin nätupplaga. Den som förde det fallet ända upp i HD var för övrigt jur kand Teste som har specialiserat sig på upphovsrätt och bilder.
Nu riktas bloggares och hundratals nätdebattörers vrede mot bland annat Staffan Teste.
På SVT.se skriver förbundsordförande i Ung Pirat Gustav Nipe i ett debattinlägg:

”Idéen bakom upphovsrätten var att uppmuntra till skapande och kreativitet, men i praktiken idag används den ofta av personer som Bildombudsmannen i rena repressionsärenden. Dessa personer använder upphovsrätten för att stänga in och kontrollera immateriella skapelser, men i stor utsträckning även för att sätta munkavel på kritiker.
Vi unga pirater vill modernisera upphovsrätten så att den kommer i takt med tiden. Det ska vara en rättighet att använda intellektuellt material i icke-kommersiellt syfte, eftersom användning av kultur berikar. Vi vill skapa ett tillåtande samhälle. En bild ska kunna publiceras så länge fotografens namn anges.”

 I Helsingborgs Dagblad skriver Lotta Wendel i en krönika:
”Att Jellhedens bilder inte ska exploateras ekonomiskt av andra än Jellheden själv är knappast kontroversiellt. Den sidan av upphovsrätten tror jag majoriteten står bakom. Men att upphovsrättsliga intressen ska kunna användas för att strypa en kritisk och öppen debatt är svårare att förstå. Särskilt som lagstiftningen enbart avser att stoppa diskussionen på internet…
Jur kand Staffan Teste har hittat en nisch som går ut på att företräda enskilda fotografer och mindre bildbyråer som menar att deras upphovsrätt kränkts. Hans affärsidé bygger på att man inte ska exploatera andras arbete, renommé och förtroendekapital, men denna princip gäller inte för honom själv. Teste har nämligen valt det myndighetsliknande namnet Bildombudsmannen för sitt företag. Han bryter inte mot några rättsliga regler när han utger sig för att vara något annat än han är, men det moraliska ansvaret kan verkligen diskuteras.”

Frågan går till Staffan Teste: Vad har du att säga till ditt försvar? Är du genom din juridiska verksamhet ett hinder för Yttrandefriheten?
 Teste:

– Knappast. Jag motverkar lagbrott och så länge upphovsrättslagen föreskriver att fotografens bilder inte får utnyttjas hjälper jag upphovsmännen att få rätt i enlighet med lagen. Hur skulle det uppfattas om jag vägrade upphovsmän hjälp att få rätt i enlighet med lagstiftarens intentioner? Vad som gäller i det här sammanhanget har ju redan tolkats av hovrätt och Högsta domstol som inte beviljade prövning i fallet t.ex. Lundagård, då tidningen fälldes för att ha använt bilder ur en annons på Internet i samband med kritisk granskning.
– Något hinder för det skrivna ordet eller att uttrycka åsikter är det inte heller då Genusfotografen inte stoppas från att säga vad han vill. Det enda som skett är att han inte kan utnyttja fotografens verk utan att betala för bilderna.
– Just i det här fallet tillfrågades min klient/fotografen om han ville ställa upp med sina bilder gratis men han tackade nej. Av den anledningen blev det naturligt för fotografen att agera i enlighet med svensk lagstiftning.

– Det finns många som reagerar och tycker att det är fel på lagen. De bör då vända sig till lagstiftaren och påverka att lagen ändras. Men tänk då på att många enskilda upphovsmän utnyttjas av dem som vill att fotografier skall vara gratis på Internet. Lagstiftaren har tydligen av det skälet inte velat utvidga undantaget från tryckt skrift om användande av bild vid kritisk granskning. EU-lagstiftarna har sett det som allvarligt att utnyttjande på nätet kan se i sådan enorm spridning att den lille upphovsmannen har svårt att få ut ersättning och i förlängning leva på sitt skapande.
– Det visar inte minst de senaste veckornas diskussioner om de här kockbilderna som nu sprids av STV, Amelia och Aftonbladet i nyhetsartiklar och på nätet utan att fotografen ersätts för sin arbetsinsats. Det går att fråga sig vem som skall leva på fotografens insats. Skall fotografi vara allas egendom och utnyttjas av kommersiella krafter utan ersättning? Vem skall tillgodogöra sig arbetsinsatsen, fotografen eller andra kommersiella aktörer som utan ersättning utnyttjar bilderna?

Varför kallar du ditt företag för Bildombudsmannen?

– Några har tydligen missuppfattat ordet Bildombudsmannen. Själv kallar jag mig för jur.kand. Det är mitt företag som heter ”Bildombudsmannen Staffan Teste AB.”. Det framgår klart och tydligt av min korrespondens och min hemsida att det inte är frågan om en myndighet.
– En ombudsman definieras för övrigt som ett ombud med uppdraget att representera en annan person. Det används i många sammanhang: fackliga, politiska, tidningar kan ha läsarombudsmän, organisationer kan ha egna ombudsmän osv. Det är alltså inte bara något som för tankarna till en myndighet.

 

PS: Två av de omstridda bilderna kan du se HÄR!

SE även Staffan Testes svar till Ung Pirats Gustav Nipe på Svt.se, Debatt