Naturfotograferna har vid årsmöte i Västerås antagit 15-åriga Sander Broström, Lund, som sin hittills yngste medlem. Unge Sander är härmed en av föreningens 124 medlemmar och får titulera sig Naturfotograf/N.
Naturfotograferna har även antagit en ny hederskodex som reglerar vad som är ”äkta och ärlig naturfotografi i en tid när den digitala tekniken gör allting möjligt”.

I de nya reglerna delas bilderna in i två kategorier: ”Rent dokumentära” och ”Övriga”. För att klassas som ”Rent dokumentära” får bilder t.ex. endast visa djur i frihet. I datorbehandlingen får inget läggas till och inget plockas bort i motivet.
Övriga bilder kan vara dokumentära till sin karaktär, men har de i bildbehandlingen modifierats utöver vad som var möjligt på det gamla mörkrummets tid ska detta anges i bildfilens s.k. filinfo och gärna även i bildfilens namn, heter det i de nyantagna reglerna.

Den 15-årige Sander Broströms bilder kan du beundra här!
Mer om Naturfotografernas årsmöte finns att läsa här!