Häromdagen skrev vi om Pulitzerpristagaren i USA som fick sparken från AP för att han hade klonat bort en videokamera från en bild från inbördeskrigets Syrien. I dag kan vi rapportera om en principiellt viktig dom i Norge: om tidningen Agderposten i Norge som blev fälld av ”Pressens faglige utvalg” för att i Photoshop ha manipulerat en reportagebild så att läsaren felaktigt skulle få intrycket av att en sovande man satt i en buss i rörelse.

Reportaget handlar om en lärare som dagligen färdas i många timmar med buss till och från jobb i en skola. På bilden låtsas han sova. Den som anmält bilden som manipulerad till den pressetiska nämnden i Norge påpekar att fotografen klonat in i fönstret bakom läraren dierse ”suddigheter” för att man ska få intrycket av fart och rörelse. I själva verket är bilden arrangerad i en parkerad buss.
I de norska pressetiska reglerna heter det:
”Bilder som brukes som dokumentasjon må ikke endres slik at de skaper et falskt inntrykk. Manipulerte bilder kan bare aksepteres som illustrasjon når det tydelig fremgår at det dreier seg om en montasje.»
Nämndens majoritet anser att även om manipulationen av bilden var relativt liten är det viktigt att publiken har största möjliga tilltro till att bilder i dokumentärer är sanningsenliga. Med rösterna 5-2 fällde därför nämnden tidningen för publiceringen.
Minoriteten, 2 ledamöter, ville fria och ansåg att manipulationen inte var av sådan art att den gav falskt intryck för läsaren.
I en kommentar till domen ta Norska Pressfotografernas klubb klart avstånd från minoritetens syn som ”vittnar om bristande förståelse för bildens position i journalistiken”. Den fällande domen är en viktig signal till de norska redaktionerna, heter det i uttalandet. I förhållande till många internationella fotografer är de skandinaviska liberalare, heter det. Vi ändrar på kontrast, på ljuset och färgtäthet. Vi använder Photoshop som journalister använder Word. Men en princip ligger fast: vi tar inte ifrån eller lägger till element i bilden! Slår Pressfotografernas klubb fast.

Den omstridda bilden kan du se här!