För en enkät med fem personer (bilder och text) betalar Vimmerby Tidning och Linköpings Tidning/Kinda Posten numera till frilansar 110 kronor. Tidigare betalade man åtminstone 155 kronor. Tidningarna ägs av Swepress Media AB som har sänkt de redan tidigare usla arvodena till frilansar med ytterligare 20 till 30 procent, skriver tidningen Journalisten.

Sedan augusti gäller hos Swepress-tidningar ny frilanstaxa: Artikel 40-70 rader 105 kr (tidigare 155 kr),reportage mer än 120 rader 340 kr (tidigare 410 kr), sportbevakning, hel match 340 kr (410), personporträtt, hel sida 00 kr (780 kr). Jourtillägg utgår endast jul- och nyårshelg 525 kr (oförändrat).
Läs mera här!