Ny styrelse i Bildleverantörernas Förening – BLF

Vid det digitala årsmötet den 7 maj fick BLF en ny styrelse. Paul Vestergren är kvar som ordförande
och övriga ordinarie i styrelsen är Björn Bergman, Kent Hirsch, Peter Mild, och Lars Modie
(suppleant). BLF tackar Maria Langen för hennes tid i styrelsen.
Anette Persson och Johan Främst valdes om som föreningsrevisor respektive valberedning.
Lars Modie sitter kvar som BLF:s representant i CEPIC:s styrelse.

Putte valdes som representant i Bonus Copyright Access.
Paul Vestergren valdes till representant i Bildupphovsrätts styrelse och Putte Salminen som ersättare.

Förslaget på nya stadgar röstades igenom.
För att dessa ska gälla krävs ett medlemsmöte tidigast inom fyra månader från årmötesdagen.

På bilden BLF:s ordförande Paul Vestergren. Foto: Hirschproduktion

Stockholm den 18 maj 2020.
Putte Salminen, verksamhetsledare