Nya drönarföreskrifter september 2016

Transportstyrelsens arbete med en ny föreskrift som komplement till föreskrifterna om trafikregler och om flygtrafikledningstjänst pågår.  Om allt går enligt plan väntas nu föreskrifterna träda i kraft under september 2016. Se tidigare BLF News för mer info eller kontakta Åsa Dahlström, projektledare
e-post: asa.dahlstrom@transportstyrelsen.se

Written by 

Styrelsemedlem