Enligt Transportstyrelsen förväntas nya drönarregler träda i kraft 1 januari 2018.
Bl.a. upphävs kravet på  tillstånd för drönare under 7kg vid flygning inom synhåll. Ingen skillnad görs mellan privat eller kommersiell flygning.
Mörkerflygning tillåts om drönaren är försedd med belysning.
Maximal flyghöjd 122m/400ft kvarstår. Flygning inom restriktionsområden tillåts 5km från banände på maxhöjd 50m. Inom militära restriktionsområden gäller 10m.
Klicka på bild och läs mer:

[media-credit id=245 align=”alignnone” width=”200″][/media-credit]